Vissza a tanszék fő oldalára

A konferencia programja »

Képek a konferenciáról »

A konferencia különkiadványa (proceedings) várhatóan 2005. januárban fog megjelenni!

ROBOTHADVISELÉS 4.
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Információs Rendszerszervező Tanszék és a Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztálya ROBOTHADVISELÉS 4. címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett 2004. november 24-én, melynek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hungária körúti bázisa adott otthont.

2004. november 24-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a Robothadviselés Nemzetközi Tudományos Konferencia.

Bár már negyedik alkalommal hirdetünk robothadviselés névvel tudományos konferenciát, mégis igen gyakran tapasztaljuk, hogy nagyon sokan érdeklődve, s mitöbb megütközve, vagy igen érdekes arckifejezést öltve, csodálkozva kapják fel a fejüket e szóösszetétel hallatán. Robotok a harcmezőn? Robotok háborúznak? Akkor ez biztosan valamilyen tudományos fantasztikus – jobb esetben ismeretterjesztő – előadássorozat, amely során minden bizonnyal vadabbnál vadabb, futurisztikus lények harcolnak egymással!

Azonban azok, akik évek óta rendszeres látogatói a rendezvényeinknek már tapasztalhatták, hogy igencsak valós és „földi” dolgokról esik szó az előadásokon, illetve a konferenciához kapcsolódó – már szintén hagyományosnak tekinthető – szakmai kiállításokon, amelyeken szintén nem a Csillagok Háborújából, vagy egyéb Sci-Fi-ből származó robotokat láthatunk. Mindezek helyett olyan témák kerülnek bemutatásra, mint például a ma már evidenciának számító információs műveletek, hatás alapú műveletek, hálózatközpontú hadviselés. Természetesen ezek mellett olyan kérdések is a vizsgálódások kereszttüzébe kerülnek – a konferencia címének megfelelően –, mint például a harctér digitalizációja, azokkal a korszerű technikai eszközökkel együtt, amelyeket például a pilóta nélküli repülőgépek, a harctéri robotok, vagy a korszerű vezetési – kommunikációs és számítógépes – rendszerek testesítenek meg.

A konferencia előadói e témákat érintették és mutatták be több mint húsz előadásban. Az első három előadásban azokról az információs technológiai fejlődés generálta hadviselési és harctéri környezeti változásokról kaptunk átfogó ismereteket, amelyek többek között a robotok hadszíntéri alkalmazásának feltételeit is meghatározzák. Ennek keretében elsőként Halász István ezredes a HM HVK Felderítő Csoportfőnökének helyettese tartott előadást, aki „A felderítés technikai és technológiai követelményei a 21. századi hadszíntéren” címmel felvázolta, hogy melyek azok a hazai, illetve NATO tervek, amelyek lehetővé tehetik, hogy sikeresen fel tudjuk venni a felderítés és információszerzés terén a harcot az információs korszak számtalan kihívásával. Dr. Haig Zsolt alezredes a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék egyetemi docense „Információalapú hadviselés” című előadásában nagyon szemléletesen foglalta össze az információ szerepét napjaink korszerű katonai műveleteiben. Ezen belül kihangsúlyozta, hogy az információ már nem csak a csapatok vezetésében és a fegyverirányításban játszik fontos szerepet, hanem a támadó és védelmi információs műveletek keretében, mint „fegyver” is nagy jelentőséggel bír. Hóka Miklós mk. alezredes az MH Híradó Parancsnokság Kiképzési Főnöke „A hálózatközpontú hadviselés elve és technikai háttere” című előadásában elemezte azokat az elveket és technikai megoldásokat, amelyek gyökeresen átalakítják napjaink hadviselését, és amelyek egy új filozófiai elvvel – a hálózatközpontúság elvével – ismertetnek meg bennünket.

A nagyközönség számára természetesen talán azok az előadások a legérdekesebbek, a leglátványosabbak, amelyek valamilyen szinten mégiscsak megidézik a jövő technikáit, azaz olyan robot eszközöket mutatnak be, amelyek vagy a földön vagy a levegőben végzik feladataikat. Ennek megfelelően az idei konferencia programját is úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy a már említett nagyobb és átfogóbb témákon túl helyet kapjanak olyan előadások is a programban, amelyek ezeket a témákat tárgyalják. Itt azonban el kell mondani, hogy ezek az előadások túlmutatnak egy hagyományos előadáson, hiszen az esetek jelentős részében ezek kutatási beszámolók is egyben, azaz az elmúlt időszak – elméleti, vagy gyakorlati – kutatásairól adnak összefoglaló jelentést, beszámolót.

Gácser Zoltán mk. százados az Információs rendszerszervező tanszék doktorandusza „ Szárazföldi robotok – Nemzetközi tapasztalatok Afganisztánban és Irakban” című előadásában bemutatta azokat a robotokat, amelyeket napjaink harcterein igen nagy sikerrel alkalmaznak, elsősorban amerikai és angol egységek, alegységek. Ezek a robotok – távirányítással, vagy autonóm működéssel – óriási segítségükre vannak a katonáknak a különböző bunkerek, barlangok felderítésében, vagy a városi harcokban, hiszen a robotok által hordozott kamerák, illetve az általuk közvetített képeknek köszönhetően olyan helyekről is információt kaphatnak, amelyekről egyébként csak az életük közvetlen kockáztatásával lehetne információkat szerezni. Szintén robotokkal foglalkozott előadásában Molnár András úr a Budapesti Műszaki Főiskola tanára, aki egyetemünk doktorandusz hallgatója. Előadásában ismertette azokat a törekvéseket és megvalósításokat, amelyek a hazai robotikai kutatásokat jellemzik. Az előadásához kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a konferenciához kapcsolódó kiállítás egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó kiállítási tárgyai éppen a Molnár András által gyártott robot eszközök voltak.

Dr. Makkay Imre mk. ezredes a HM EI Rt. pilóta nélküli repülőgépek kutatás-fejlesztési projekt menedzsere – egyetemünk volt tanszékvezető egyetemi tanára – előadásában összefoglalta azt a közel hatéves munkát, amely a hazai pilóta nélküli repülőgépek kutatás-fejlesztésére irányult. Megtudtuk, hogy e munka eredményeként elkészült és rendelkezésre áll hat különböző kialakítású pilóta nélküli repülőgép prototípusa. Ebben a kutató-fejlesztő munkában a különböző hazai vállalatokon, intézményeken kívül a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Információs rendszerszervező tanszéke is komoly részt vállalt.

Akiva Peled úr , az Izraeli Repülőgépgyártó Vállalat kutatásokért és fejlesztésekért felelős képviselője előadásában egy olyan Európai Uniós projektet ismertetett, amely során a polgári felhasználású pilóta nélküli repülőgépek biztonságának, technikai megvalósításának, illetve fejlesztési és gyártási költségeinek optimalizálását kutatja. E projekt szorosan kapcsolódik ahhoz az UAVNET nevű szintén EU-s projekthez, amely fő feladata szintén a polgári célú pilóta nélküli repülőgépek kutatása-fejlesztése, és amely munkában egyetemünk is aktív részt vállal.

Az előadások sorában helyet kapott két olyan előadás is, ahol polgári cégek mutathatták be termékeiket. Waldmann Tamás úr, a WMD Kft. képviseletében, olyan térfigyelő kamerás rendszert mutatott be, amely technikai kivitelének, illetve szoftveres megoldásainak köszönhetően egyedülálló terméket jelent a mozgásérzékeléssel kombinált terület ellenőrzésben, illetve a térfigyelésben. Ezt követően Hárs János úr az Alcatel Hungary Kft. képviselője az egységes üzenetkezelés professzionális megoldásait mutatta be az Alcatel szemszögéből.

A délelőtti plenáris ülést követően a konferencia szekció előadásokkal folytatódott két helyszínen. Sós Mihály úr egyedi megoldást mutatott be, egy nagyméretű léghajóra szerelt, stabilizált platformon elhelyezett kamerás rendszer képében. Sajnos mivel az időjárás nem volt kegyes hozzánk ? a konferencia idején viharos szél fújt ? a léghajót és a kamerás rendszert a konferencia résztvevői nem láthatták „élőben” működés közben, be kellett érnünk olyan egyébként nagyon informatív képsorokkal, amelyek korábban készültek a rendszerrel. Restás Ágoston tüzoltó alezredes , a Szendrői Tűzoltóság vezetője, a ZMNE doktorandusza pilóta nélküli repülőgéppel végzett vegetációtüzek felderítésében szerzett gyakorlati tapasztalatokról számolt be. Horváth Zoltán mk. őrnagy a ZMNE Katonai elektronikai tanszék főiskolai adjunktusa szintén saját kutatásainak eredményeiről számolt be, amelyek során pilóta nélküli repülőgépek fedélzeti kamerája által készített perspektivikus légifényképek és a digitális terepmodell kapcsolatát vizsgálta. Koncz Miklós úr a ZMNE doktorandusza egy nagyon érdekes és nem utolsósorban sikeres kísérlet eredményeiről számolt be. A kísérlet során pilóta nélküli repülőgép gázturbinájához készítettek egyensúlyozó gépet. Vinter József mk. őrnagy a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi kar levelező hallgatója az információs műveletekben alkalmazható új technikai eszközöket és eljárásokat elemzett. Dr. Kovács László mk. őrnagy a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék oktatója nagyon röviden elemezte az iraki műveletekben alkalmazott felderítést. Dr. Munk Sándor ezredes a ZMNE tanszékvezető egyetemi tanára előadásában hálózatközpontú megközelítésből elemezte az információs interoperabilitás megvalósítását. Dr. Fekete Károly mk. alezredes a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék egyetemi adjunktusa vezeték nélküli hálózatok képességeit elemezte. Muha Lajos úr az informatikai biztonság irányítási rendszerét, illetve az abban alkalmazandó követelményeket mutatta be. Dr. Vass Sándor őrnagy a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék egyetemi docense kapcsolódva az előző előadás témájához az elektronikus információbiztonság néhány aktuális kérdésével foglalkozott. Mindezek után a terrorizmus elleni harcban is alkalmazható robotikai eszközök jellemzőibe nyerhettünk bepillantást Dr. Ványa László mk. alezredes a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék egyetemi adjunktusa jóvoltából. Dr. Rajnai Zoltán mk. alezredes a ZMNE Információs rendszerszervező tanszék egyetemi docense előadásában nagysebességű tábori alap hírhálózat kialakításának lehetőségeit vizsgálta meg, és adott erre a kérdésre megoldási javaslatokat.

A szekció előadások után plenáris ülésen a szekciók levezető elnökei ? Dr. habil Sándor Miklós nyá. ezredes, illetve Dr. Haig Zsolt alezredes ? összefoglalták a szekciókban elhangzott előadásokból levonható következtetéseket.

A konferencia zárásaként a résztvevők állófogadáson vettek részt, ahol Dr. Csatári Sándor nyá. mk. vezérőrnagy pohárköszöntőjében köszönetet mondott a konferencia szervezőinek, előadóinak, kiállítóinak és résztvevőinek.

Összességében elmondható, hogy az immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Robothadviselés konferencia tudományos alapossággal vizsgálja és mutatja be az elektronika, az informatika és a robotika technikai, technológiai és eljárásbeli újdonságait.

Reményeink szerint ? tal á n egy kicsit a konferenciáinknak is köszönhetően ? a jövőben egyre kevesebben csodálkoznak majd akkor amikor „robothadviselésről” hallanak, és egyre többen érzik és értik, hogy ez is része annak a technikai és technológiai fejlődésnek, amelyet a 21. század hoz magával, és amelynek mi is részesei kell hogy legyünk. E cél érdekében célunk, hogy a konferencia előadásainak írásos anyagát lektorált kiadványban megjelentessük, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél szélesebb kör férjen hozzá ezekhez az információkhoz és kutatási eredményekhez.

Végezetül a konferencia szervezői köszönetet mondanak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Katonai Műszaki Kar vezetésének a konferencia sikeres megrendezéséhez nyújtott támogatásukért és segítségükért.

Dr. Kovács László mk. őrnagy
Információs rendszerszervező tanszék

 


© Elektronikai Hadviselés Tanszék
2004.