NATO STANAG 6001 KATONAI SZAKNYELVI NYELVVIZSGARENDSZER


TÁJÉKOZTATÓ A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGA VÁLTOZÁSÁRÓL!

KATTINTSON IDE A TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ!

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2005. január 24-ei döntése
alapján a NATO STANAG 6001 akkreditált katonai egynyelvû
szaknyelvi nyelvvizsgarendszer.Név: NATO STANAG 6001 katonai szaknyelvi rendszer

Nyelv: angol, egynyelvû

Fajta: szaknyelvi

A ZMNE Akkreditált Nyelvvizsgaközpont szóbeli ("A"),
írásbeli ("B") és komplex ("C") nyelvvizsgákat szervez
STANAG 1 (alapfok), STANAG 2 (középfok) és STANAG 3-as (felsõfok) szinten

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Központ felkérésére a ZMNE Nyelvvizsgaközpont megfeleltette NATO STANAG 6001 katonai szaknyelvi nyelvvizsgájának szintjeit az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete hatfokú skálájának. A 2006. szeptember elseje után kiállított vizsgabizonyítványok már tartalmazzák a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti besorolás szintjeit is (alapfok B1, középfok B2, felsõfok C1).

A NATO Stanag 6001
nyelvvizsgarendszer
Vizsgaidõpontok 2008. 2009. évekre!
Jelentkezés a nyelvvizsgára
A vizsgaközpont
ügyfélfogadási ideje
Vizsgadíjak
A vizsgahalasztás módja
Vizsgabeosztás/eredmények
Dolgozatok megtekintése
Vizsgaeredmények felülvizsgálati kérelme
Szolgáltatási díjak
Az államilag elismert
nyelvvizsgabizonyítvány
A NATO STANAG 6001
nyelvvizsgarendszer megfeleltetése
a Közös Európai Referenciakeret"
(KER) szintjeinek
A nyelvvizsga menete
A NATO STANAG 6001
nyelvvizsgarendszer
feladatainak leírása
A NATO STANAG 6001
nyelvvizsgarendszer
mintafeladatai
(letölthetõ, .doc formátum
.zip-be tömörítve)
Általános témák a
szóbeli nyelvvizsgán
Katonai szaknyelvi
témák a szóbeli
nyelvvizsgán
Vissza a NATO STANAG-6001 kezdõlapjára

A NATO STANAG 6001 Nyelvvizsgarendszer

A NATO STANAG 6001 a NATO által elfogadott egységes követelményeken alapuló, de országonként egyéni kidolgozású nyelvvizsgarendszer.
A NATO Szabványosítási Iroda a nyelvtudás mérésére öt különbözõ szintet határoz meg (1. szint: alapfok - szakmához kapcsolódó legalapvetõbb feladatok ellátásához elegendõ, 2. szint: középfok - behatárolt szakmai feladatok ellátásához elegendõ, 3. szint: felsõfok - szakmai feladatok széles skálájának ellátásához elegendõ, 4. szint: bármilyen szakmai feladat ellátásához megfelelõ, 5. szint: anyanyelvi szint.
A nyelvtudást négyjegyû számmal lehet jellemezni, amely a különbözõ készségekben elért szinteket jelzi az alábbi sorrendben: beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értése, íráskészség. A négyjegyû számot az SLP kódjel elõzi meg (Standardized Language Profile). Az SLP 3321 pl. azt jelzi, hogy a jelölt beszédértési szintje 3, beszédkészségének szintje 3, írott szöveg értési szintje 2, íráskészség szintje 1.Jelenleg a ZMNE Nyelvvizsgaközpontban

STANAG 1-es (beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értése, íráskészség),

STANAG 2-es (beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értése, íráskészség) és

STANAG 3-as (beszédértés, beszédkészség, írott szöveg értése, íráskészség)

szinteken lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

NATO STANAG 6001
1 szint: alapfok (B1)
A hétköznapi és katonai élettel kapcsolatos egyszerû kommunikációhoz elegendõ szint.
NATO STANAG 6001
2 szint: középfok (B2)
A hétköznapi és a szokásos munkahelyi szituációkban való megfelelõ kommunikációhoz elegendõ szint.
NATO STANAG 6001
3 szint: felsõfok (C1)
Mind a hétköznapi élettel, mind a szakmai témákat érintõ hivatalos és nem hivatalos szituációkban való hatékony, magabiztos kommunikációhoz elegendõ szint.

A vizsgázó a három szint és a négy önálló vizsga (beszédértést, beszédkészséget, írott szöveg értését és íráskészséget mérõ vizsgák) közül bármelyikre jelentkezhet. Egy vizsgaidõszakon belül több szintre történõ jelentkezés esetén szintenként külön-külön jelentkezési lapot kell kitölteni és leadni.

A vizsga mindegyik típusban akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel teljesíti.
Vizsgaidõpontok: NATO STANAG 6001

A 2008. 2009. ÉVEKRE TERVEZETT ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁK IDÕPONTJAI

(A szóbeli vizsgák beosztása a jelentkezési határidõ lejárta után történik.)

Vissza a NATO STANAG-6001 kezdõlapjára


TERVEZETT ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁK IDÕPONTJAI JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ
2008.
2008. június 23, 24, 25 2008. május 05.
2008. november 24, 25, 26 2008. október 06.
2009.
2009. január 21, 22, 27 2008. december 8.
2009. március 21. 2009. február 2.
2009. június 16, 17, 18 2009. május 4.
2009. november 21. 2009. október 5.