A vizsgára jelentkezés módja

ZMNE “ARMA” KATONAI SZAKNYELVI NYELVVIZSGA


TÁJÉKOZTATÓ A ZMNE “ARMA” KATONAI SZAKNYELVI NYELVVIZSGA VÁLTOZÁSÁRÓL!

KATTINTSON IDE A TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ!

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2001. október 1-jén elfogadta az "ARMA" katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszert, és akkreditálta a ZMNE Nyelvvizsgaközpontot.

 

A vizsgarendszer nyelvei: angol, francia, német, olasz, orosz, horvát, szerb, szlovák, ukrán.

A ZMNE Nyelvvizsgaközpont szóbeli ("A"), írásbeli ("B") és komplex ("C") nyelvvizsgákat szervez alap-, közép- és felsõfokon.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Központ felkérésére a ZMNE Nyelvvizsgaközpont megfeleltette ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszerének szintjeit az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete hatfokú skálájának. A 2006. szeptember elseje után kiállított vizsgabizonyítványok már tartalmazzák a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti besorolás szintjeit is. Errõl bõvebben az ARMA nyelvvizsgarendszer megfeleltetése a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek résznél olvashat. A szintillesztési folyamat során változásokat vezettünk be az ARMA vizsgarendszerben, melyek a 2006. októberi vizsgaidõszaktól léptek életbe. A leglényegesebb változás, hogy alapfokon - a nyelvtudás komplexebb mérése érdekében - bevezettük a gépi hang értése feladatot, mely a közép-, és felsõfokú nyelvvizsgákhoz hasonlóan a szóbeli vizsga részét képezõ feladat. Errõl a feladatról részletesen a szóbeli vizsga leírásánál olvashat.

Figyelem! Felhívjuk a vizsgára jelentkezõk figyelmét, hogy a szóbeli vizsga általános és katonai nyelvi témáit korszerûsítettük. 2008 õszétõl már ezek alapján folyik a vizsgáztatás. Az új témák megtekinthetõk az új általános nyelvi/katonai szaknyelvi témák linkek alatt.

Postai úton történõ jelentkezés
Jelentkezési lap
A vizsgaközpont ügyfélfogadási ideje
Vizsgadíjak
Szolgáltatási díjak
Vizsgaeredmények
Írásbeli vizsgaidõpontok 2008. 2009. évekre!
Az ARMA nyelvvizsgarendszer megfeleltetése a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek
A szóbeli vizsga leírása
Az írásbeli vizsga leírása
Az "ARMA" katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszer mintafeladatai
(letölthetõ, .doc formátum .zip-be tömörítve)
ÚJ ÁLTALÁNOS NYELVI TÉMÁK A SZÓBELI NYELVVIZSGÁN
ÚJ KATONAI SZAKNYELVI TÉMÁK A SZÓBELI NYELVVIZSGÁN

Vissza a honlapra!

a ZMNE államilag elismert “ARMA” katonai szaknyelvi szaknyelvvizsgáról

Nyelvvizsgára jelentkezni a ZMNE Nyelvvizsgaközpontban lehet ügyfélfogadási idõben.

A vizsgaközpont címe:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nyelvvizsga Központ
1101 Budapest Hungária krt. 9–11. I. épület I. emelet.

Telefon:

432-9018, 432-9138 (HM: 29-639)

Fax:

432–9137 (HM fax: 29–924)

 

A jelentkezéshez szükséges:


A jelentkezési lap beszerzésének módjai:

Egy jelentkezési lapon csak egy fajta nyelvvizsgára lehet jelentkezni a jelentkezési határidõ betartásával. A jelentkezési lapon szereplõ adatok valóságáért a vizsgázó felel.

Jelentkezési lapPostai úton történõ jelentkezés


Amennyiben valaki postai úton szeretné lebonyolítani nyelvvizsgára való jelentkezését, a következõket kell tennie:

- Töltse ki a honlapról letölthetõ jelentkezési lapot,
- Fizesse be 'BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON' a vizsga díját.


A postautalványon a címzett rovatba a következõt írja:

ZMNE-Nyelvvizsgaközpont
10023002-01786220-00000000
Budapest
1910


A postautalvány 'Közlemény' rovatába a következõ kerüljön:

Befizetõazonosító: 510
ARMA Nyelvvizsgadíj
Vizsga foka, típusa (pl.: alap B, közép C, felsõ A)
- A jelentkezési lapra ragassza fel a BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY eredeti feladóvevényét. (Saját célra érdemes az eredeti feladóvevényrõl fénymásolatot készíteni!)
- Végül adja postára a kitöltött jelentkezési lapot a ráragasztott feladóvevénnyel együtt.

A vizsga pontos idõpontjáról írásos értesítést fog kapni.

 


A ZMNE Nyelvvizsgaközpont ügyfélfogadási ideje:

Helye:

ZMNE I. épület, I. emelet 112., 114.

Ideje:

hétfõ: 09.00–12.00

kedd: 13.00–15.00

szerda: 09.00–12.00

csütörtök: 13.00–15.00


Vizsgadíjak:

Szóbeli(A)

Írásbeli(B)

Komplex(C)

Alapfok

5.500,– Ft

6.500,– Ft

12.000,– Ft

Középfok

8.000,– Ft

10.000,– Ft

18.000,– Ft

Felsõfok

10.000,– Ft

12.500,– Ft

22.500,– Ft


SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK:

Halasztási kérelem:

Felülvizsgálati kérelem:


Eredmények iránti érdeklõdés:

Dolgozatok megtekintése:

Az írásbeli dolgozatok az eredmények kifüggesztése után 10 munkanapig tekinthetõk meg. A megtekintés idõpontját a szakcsoportvezetõvel egyeztetni kell. A vizsgázó a dolgozatot a szakcsoportvezetõ, vagy egy kijelölt személy jelenlétében tekintheti meg. A dolgozatot nem viheti el, nem fénymásolhatja, és arról jegyzéket nem készíthet.


Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelem:

Vizsgaeredmény felülvizsgálati kérelmet az átmenõ pontszámnál 2 ponttal alacsonyabb pontszám esetén lehet benyújtani írásban az eredmény kifüggesztése után 5 munkanapig a Nyelvvizsgaközpont igazgatójának címezve.


A 2008. 2009. ÉVEKRE TERVEZETT ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁK IDÕPONTJAI

(A szóbeli vizsgák beosztása a jelentkezési határidõ lejárta után történik.)


TERVEZETT ÍRÁSBELI NYELVVIZSGÁK IDÕPONTJAI

VIZSGAHÓNAP, NAP

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ


2008 2008
angol október 28, 29. szeptember 12.
német október 30. szeptember 12.
francia, olasz, orosz, szerb, horvát, szlovák, ukrán október 31. szeptember 12.
2009 2009
angol, német, francia, olasz, orosz, szerb, horvát, szlovák, ukrán január 28. 2008. december 8.
angol, német, francia, orosz április 14. március 6.
angol, német, francia, olasz, orosz, szerb, horvát, szlovák, ukrán június 10. május 4.
angol, német, francia, olasz, orosz, szerb, horvát, szlovák, ukrán október 31. szeptember 14.


Az ARMA nyelvvizsgarendszer megfeleltetése a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek:

A ZMNE Nyelvvizsgaközpont megfeleltette ARMA katonai szaknyelvi nyelvvizsgájának szintjeit a Közös Európai Referenciakeret hatfokú skálájának. A 2006. szeptember elseje után kiállított vizsgabizonyítványok már tartalmazzák a KER szerinti besorolás szintjeit is. Az alábbi táblázat szemlélteti a konkrét szintbesorolást. (Az A1, A2 és C2 szintek jelenleg nem akkreditálhatóak.)

Az ARMA katonai szakmai
nyelvvizsga szintjei
Az Európa Tanács hatfokú
skálájának szintjei
ARMA Felsõfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
C1
ARMA Középfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
B2
ARMA Alapfok
Szóbeli (A)
Írásbeli (B)
Komplex (C)
B1

Az "ARMA" katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszer leírása:

A vizsgázó három szinten (alapfok, középfok, felsõfok), 9 nyelvbõl (angol, francia, német, olasz, orosz, horvát, szerb, szlovák, ukrán), háromféle (szóbeli, írásbeli, komplex) vizsgára jelentkezhet.
A szóbeli vizsgán három szempont alapján értékelik a vizsgáztatók a vizsgázó teljesítményét, melyek a következõk: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség .Ezen felül a szóbeli vizsga részét képezi még a gépi hang értése feladat is, melynek pontszáma hozzáadódik a szóbeli vizsgán szerzett pontszámhoz és ezzel együtt alakul ki a vizsgázó végleges pontszáma.

A szóbeli vizsga feladatai:

Alapfok:idõtartam kb. 10 perc

 1. általános társalgás (3-4 perc)
 2. szakmai társalgás (2-3 perc)
 3. képleírás (általános nyelvi feladat, két húzott kép közül az egyik kiválasztott kép leírása monológ formájában); 2–3 perc
 4. szituáció (általános nyelvi feladat, egy húzott szituáció eljátszása a vizsgáztatóval). 1-2 perc
 5. gépi hang értése (feladatok száma: 2)
  I. feladat: A vizsgázó egy 500-600n terjedelmû, összefüggõ, általános nyelvi, hétköznapi élettel kapcsolatos idegen nyelvû szöveget (életrajzi elbeszélés, történet, leírás) hallgat meg kétszer magnófelvételrõl. A hallott idegen nyelvû szöveghez, mely minden esetben monológ, három magyar nyelvû kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven megválaszolja a kérdéseket.
  Elérhetõ maximális pontszám: 5 pont
  II. feladat: A vizsgázó 10 katonai élettel kapcsolatos kérdést/állítást hall magnófelvételrõl egymás után kétszer. Minden kérdéshez/állításhoz négy válaszlehetõséget (a, b, c, d variáns) felkínáló feleletválasztós teszt tartozik. A vizsgázó feladata, hogy a hallott kérdéshez/állításhoz tartozó helyes választ megjelölje a mellékelt feladatlapon.
  Elérhetõ maximális pontszám: 10 pont.

  A gépi hangértési feladat idõtartama kb. 20 perc.

Max. pontszám: 105

Megfelelt: 63 ponttól

Középfok: idõtartam kb.15 perc (1.,2.,3. feladat)

 1. általános társalgás ( 4–5 perc)
 2. szakmai társalgás ( 5–6 perc )
 3. véleménykifejtés (szakmai témáról pro vagy kontra vélemény kifejtése, alátámasztása); 3–4 perc
 4. gépi hang értése

I. feladat: A vizsgázó egy 1000-1200n terjedelmû, összefüggõ, általános nyelvi szöveget hallgat meg háromszor magnófelvételrõl. A hallott idegen nyelvû szöveghez, mely minden esetben monológ, 5 magyar nyelvû kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven megválaszolja a kérdéseket.


II feladat: A vizsgázó egy 600-800n terjedelmû, összefüggõ, általános nyelvi szöveget hallgat meg háromszor magnófelvételrõl. A hallott idegen nyelvû szöveghez, mely minden esetben monológ, 5 kérdést tartalmazó magyar nyelvû feleletválasztós feladatlap tartozik, négy válaszlehetõséggel (a, b, c, d variáns). A vizsgázó feladata, hogy a mellékelt feladatlapon kiválassza az egyes kérdésekhez tartozó helyes választ.

Mindkét gépi hangértési feladat általános nyelvi szövegeket tartalmaz. A két feladat idõtartama kb. 30 perc.

Max. pontszám:90

Megfelelt: 54 ponttól

Felsõfok: idõtartam kb. 20 perc

 1. általános társalgás (5–6 perc )
 2. szakmai társalgás (8–10 perc )
 3. véleménykifejtés (szakmai témáról pro vagy kontra vélemény kifejtése, alátámasztása); 4–5 perc
 4. gépi hang értése

I feladat: A vizsgázó egy 1400-1600n terjedelmû, összefüggõ, általános nyelvi szöveget hanganyag hallgat meg kétszer magnófelvételrõl. A hallott idegen nyelvû szöveghez, mely minden esetben monológ, 5 magyar nyelvû kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven megválaszolja a kérdéseket.


II. feladat: A vizsgázó egy 800-1000n terjedelmû, összefüggõ, általános nyelvi szöveget hallgat meg háromszor magnófelvételrõl. A hallott idegen nyelvû szöveghez, mely minden esetben monológ, 5 kérdést tartalmazó magyar nyelvû feleletválasztós feladatlap tartozik, négy válaszlehetõséggel (a, b, c, d variáns)). A vizsgázó feladata, hogy a mellékelt feladatlapon kiválassza az egyes kérdésekhez tartozó helyes választ.

Mindkét gépi hangértési feladat általános szövegeket tartalmaz kb. 30 perc.

Max. pontszám: 105

Megfelelt: 63 ponttólAz írásbeli vizsgán a vizsgázó nyelvtani, általános ismereteit, általános és szaknyelvi,lexikai tudását, írott szöveg értését, írásbeli kommunikációs készségét, közvetítõkészségét vizsgáljuk.

Az írásbeli vizsga feladatai:


ÁLTALÁNOS NYELVI TÉMAKÖRÖK AZ ARMA KATONAI SZAKNYELVI NYELVVIZSGÁN

ALAPFOK

1. Bemutatkozás, család
(személyes adatok, családtagok bemutatása, külsõ és belsõ tulajdonságok leírása, családi ünnepek)

2. Munka, munkahely
(a vizsgázó jelenlegi munkahelye, feladatköre, munkatársak bemutatása)

3. Tanulás
(a vizsgázó végzettsége, iskolái, kedvenc tantárgyai, iskolai élményei)

4. Lakás, lakókörnyezet
(a vizsgázó jelenlegi lakóhelye, lakás bemutatása, berendezés, ideális lakás)

5. Hobbi, hasznos elfoglaltságok, kultúra, mûvelõdés
(sport, mozi, zene, olvasás, televízió, színház, számítógép, internet)

6. Vásárlás és szolgáltatások
(boltok típusai, élelmiszer boltok és áruházak részlegei, a vizsgázó vásárlási szokásai, levélfeladás, pénzváltás)

7. Orvosnál
(közérzet, gyakoribb betegségek, orvosi vizsgálat)

8. Szabadság, pihenés
(a szabadság ideje, a pihenés formái, a vizsgázó utazási élményei)

9. Idõjárás
(évszakok jellemzõi, éghajlat, öltözködés)

10. Utazás, tömegközlekedés
(utazás városi tömegközlekedési eszközökkel, autóval és taxival, külföldi utazás)

11. Sport
(sportágak, a vizsgázó kedvenc sportágai, sportolási lehetõségek)

12. Barátság, vendégség
(vendégségi szokások, vendégségi alkalmak: születésnap, névnap, évforduló stb.)

13. Étkezés, étterem
(étkezések, a vizsgázó kedvenc ételei, magyaros ételek, étkezés étteremben)


KÖZÉPFOK

A középfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják az alapfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintû kifejtését várjuk el a szintnek megfelelõ nyelvi megoldásokkal.


1. Bemutatkozás, család

(személyes adatok, család, rokonok bemutatása, családi ünnepek, generációk együttélése, válások okai)

2. Munka, munkahely
(a vizsgázó munkájának, munkahelyének leírása, elõmeneteli lehetõségek, a pályaválasztás problémái, népszerû foglalkozások, munkanélküliség)

3. Tanulás
(a vizsgázó iskolai végzettsége, iskolatípusok Magyarországon és a célnyelv országában, iskolai hagyományok, állami és magániskolák közti különbségek, a nyelvtanulás fontossága)

4. Lakás, lakókörnyezet
(a vizsgázó lakókörnyezetének infrastruktúrája, nevezetességei, generációk együttélése, munkák a házban és a ház körül, lakásszerzés lehetõségei)

5. Hobbi, hasznos elfoglaltságok, kultúra, mûvelõdés
(szabadidõ eltöltése: könyvek, színház, mozi, koncert, TV, sport, újság, számítógép, internet)

6. Vásárlás és szolgáltatások
(Vásárlási lehetõségek, tapasztalatok, az üzletek típusai, reklámok elõnyei/hátrányai, fodrász, posta, bank stb.)

7. Orvosnál, egészségügy
(betegségek, a betegségek megelõzése, egészséges életmód, orvosi szolgáltatások)

8. Szabadság, pihenés
(Aktív/passzív pihenés, üdülési szokások, utazási élmények)

9. Közlekedés
(közlekedési eszközök, a tömegközlekedés elõnyei/hátrányai, közlekedési gondok, balesetek okai és megelõzése)

10. Sport
(egyéni/tömegsport/versenysport, a vizsgázó kedvenc sportja, a sport szerepe mindennapi életünkben)

11. Társas kapcsolatok, barátság, vendégség
(közös programok, barátság, a barát legfontosabb jellemzõi, kapcsolattartás barátokkal, ismerõsökkel)

12. Utazás külföldre
(az utazás elõkészületei, utazási élmények, utazási formák, szálláslehetõségek, utazási irodai szolgáltatások)

13. Étkezés, étterem
(a vizsgázó kedvenc ételei, a magyar konyha jellegzetességei, a célnyelvi ország(ok) konyhájának jellegzetességei, étkezési szokások, kedvenc étterme, egészséges étkezés)

14. Magyarország és a célnyelvi ország(ok)
(alapvetõ földrajzi és történelmi ismeretek, kulturális értékek, szokások, ünnepek)


FELSÕFOK

A felsõfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják a középfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintû kifejtését várjuk el a szintnek megfelelõ nyelvi megoldásokkal.

1. Család
(a hagyományos és a hagyományostól eltérõ családmodellek, a gyermekvállalás és gyermeknevelés fõbb kérdései, a családok helyzete a mai Magyarországon, a válás és következményei, a csonka családok, generációs problémák)

2. Munka, foglalkoztatás
(pályaválasztás, a pályakezdõk problémái, álláskeresés, szakmai karrier, továbbképzés és átképzés, különbségek az egyes foglalkozások között, munkavállalás külföldön, munkanélküliség)

3. Oktatás, képzés
(a magyarországi és a célnyelvi oktatási rendszerek, hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlõség az oktatásban, az egész életen át tartó tanulás, a nyelvoktatás fõbb kérdései, korszerû technológiák alkalmazása az oktatásban)

4. Lakóhely, lakókörnyezet
(a lakáshelyzet alakulása a mai Magyarországon, az otthonteremtés lehetõségei és problémái, ez egyes lakástípusok elõnyei és hátrányai, az ideális otthon és lakókörnyezet, a hajléktalanság)

5. Szórakozás, mûvelõdés, kommunikáció
(szórakozási lehetõségek otthon és az otthonon kívül: színház, mozi, koncertek, irodalom, kiállítások, klubok stb., a tömegkommunikáció fajtái, szerepe és hatása, tömegtájékoztatás és véleményformálás)

6. Egészségügy
(a magyar egészségügy helyzete, az egészségügyi reform, a lakosság egészségi állapota és az azt meghatározó kockázati tényezõk, tipikus egészségi problémák és betegségek, a prevenció szerepe, alternatív gyógymódok és természetgyógyászat, egészségtudatos nevelés)

7. Étkezés
(egészséges és egészségtelen táplálkozás, a helytelen táplálkozás következményei, a magyar és a célnyelvi konyha jellemzõi, étkezési szokások Magyarországon és a célnyelvi ország(ok)ban), otthoni és éttermi étkezés, vegetarianizmus)

8. Környezet, környezetvédelem
(környezeti katasztrófák, környezeti ártalmak, környezet- és természetvédelem, a környezetszennyezés következményei, környezettudatosság, a környezetvédõ egyesületek és szervezetek tevékenysége, alternatív energiaforrások, hulladékhasznosítás)

9. Társadalom és gazdaság
(hazánk és a célország(ok) társadalma és gazdasága, az életszínvonal alakulása, a munkaerõpiac, társadalmi problémák: elszegényedés, munkanélküliség, bûnözés, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, elõítéletek és diszkrimináció, szenvedélybetegségek stb.)

10. Magyarország és a célnyelvi ország(ok)
(politikai berendezkedés, a magyar és a célnyelvi kultúra jellemzõi, kulturális különbségek, globalizáció, nemzetközi integráció)SZAKNYELVI TÉMAKÖRÖK AZ ARMA KATONAI SZAKNYELVI NYELVVIZSGÁN

ALAPFOK


1. Haderõnemek, fegyvernemek, szakcsapatok

(alapvetõ rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

2. Egységek és alegységek
(egységek és alegységek elnevezései, parancsnokaik)

3. Alapkiképzés
(alapkiképzést végzõ egység(ek), a kiképzés idõtartama és formái, a kiképzõ bázis létesítményei)

4. Egyenruházat
(az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

5. Rendfokozatok
(tiszthelyettesi, zászlósi, tiszti és tábornoki rendfokozatok, elõléptetés, az elõléptetés kritériumai)

6. Katonai pályafutás, beosztások, elõmenetel
(katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

7. A Magyar Honvédség
(fõ feladatai, vezetése, a haderõreform legalapvetõbb elemei)

8. A NATO
(a NATO alapvetõ feladatai, tagállamai, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO partnerségi programja: PfP)

9. Békemûveletek
(A legfontosabb nemzetközi békemûveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb mûveletek) helyszínei, Magyarország hozzájárulása a nemzetközi békemûveletekhez, a békemûveletekben szolgáló katonák alapvetõ feladatai)


KÖZÉPFOK

A középfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják az alapfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintû kifejtését várjuk el a szintnek megfelelõ nyelvi megoldásokkal.


1. Haderõnemek, fegyvernemek, szakcsapatok

(alapvetõ rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

2. Egységek és alegységek
(egységek és alegységek elnevezései, parancsnokaik)

3. Alapkiképzés
(alapkiképzést végzõ egység(ek), a kiképzés idõtartama és formái, a kiképzõ bázis létesítményei)

4. Egyenruházat
(az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

5. Rendfokozatok
(az elõléptetés rendszere és kritériumai)

6. Katonai pályafutás, beosztások, elõmenetel
(katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

7. A Magyar Honvédség
(feladatai, felépítése, vezetése, fegyverei és haditechnikai eszközei, a professzionális haderõ bevezetése hazánkban, a haderõreform jelentõsége és annak elemei)

8. A NATO
(a NATO alapvetõ feladatai, tagállamai, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO átalakulása, a NATO partnerségi programja: PfP, NATO missziók, közös hadgyakorlatok)

9. Békemûveletek
(A legfontosabb nemzetközi békemûveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb mûveletek) helyszínei, Magyarország hozzájárulása a nemzetközi békemûveletekhez, a békemûveletekben szolgáló katonák feladatai)

10. Háborús gócok, regionális konfliktusok, válságövezetek
(a biztonságot fenyegetõ legfontosabb kihívások, a terrorizmus elleni küzdelem, napjaink fegyveres konfliktusai és válságai, válságkezelés)

11. Hadsereg és társadalom
(a hadsereg társadalmi megítélésének alakulása, a katonai pálya társadalmi megbecsültsége, a nõk integrálása és foglalkoztatása a hadseregben, a honvédség és a társadalom kapcsolata)FELSÕFOK

A felsõfokú vizsga témakörei részben magukban foglalják a középfokú vizsga témaköreit, de természetesen ezen a szinten az adott témakörök magasabb szintû kifejtését várjuk el a szintnek megfelelõ nyelvi megoldásokkal.


1. Haderõnemek, fegyvernemek, szakcsapatok

(alapvetõ rendeltetésük, fegyverzetük, technikai eszközeik)

2. Egységek és alegységek
(egységek és alegységek elnevezései, parancsnokuk)

3. Alapkiképzés
(alapkiképzést végzõ egység(ek), a kiképzés idõtartama és formái, a kiképzõ bázis létesítményei)

4. Egyenruházat
(az egyenruhák típusai, az egyes egyenruhák részei, az egyenruhán található jelzések és jelvények, az egyenruhához tartozó felszerelés)

5. Rendfokozatok
(az elõléptetés rendszere és kritériumai)

6. Katonai pályafutás, beosztások, elõmenetel
(katonai képzés hazánkban, a vizsgázó képzettsége, eddigi beosztások, szakmai tervek és kilátások)

7. A Magyar Honvédség
(feladatai, felépítése, vezetése, fegyverei és haditechnikai eszközei, a professzionális haderõ bevezetése hazánkban, a haderõreform jelentõsége és annak elemei)

8. Biztonság- és védelempolitika
(a biztonság értelmezése, új kockázatok és veszélyforrások, biztonságpolitikánk fõ céljai, hazánk euroatlanti integrációja, együttmûködésünk különbözõ nemzetközi szervezetekkel)

9. A NATO
(a NATO alapvetõ feladatai, tagállamai, a NATO-bõvítés folyamata, hazánk csatlakozása a szövetséghez, a NATO átalakulása napjainkban, a katonai képességek fejlesztése, a NATO partnerségi programjai, NATO missziók, közös hadgyakorlatok)

10. Békemûveletek
(A legfontosabb nemzetközi békemûveletek (ENSZ, NATO, EU és egyéb mûveletek) Magyarország részvétele a nemzetközi békemûveletekben, a békemûveletekben szolgáló katonák alapvetõ feladatai, a békefenntartás hatása a magyar haderõre)

11. Háborús gócok, regionális konfliktusok, válságövezetek
(a biztonságot fenyegetõ legfontosabb kihívások, a terrorizmus elleni küzdelem, napjaink fegyveres konfliktusai és válságai, válságkezelés)

12. Hadsereg és társadalom
(a hadsereg társadalmi megítélésének alakulása, a katonai pálya társadalmi megbecsültsége, a nõk integrálása és foglalkoztatása a hadseregben, a honvédség és a társadalom kapcsolata)