Ács István

A folyamzár

1938

1

81-85p

Adonyi (Naredi) Ferenc

A gyorsannozgók mint a hadászat eszközei

1938

2

14-26p

Ásvány Ernő

A vér befolyása a lovak teljesitőképességére

1938

3

224-230p

Bacsó Benő

Hangforrás helyének megállapitása

1938

2

161-167p

Bárány Nándor

Korszerű fülelőkészülék

1938

1

145-161p

Bardóczy Ferenc

Válogatott gyalogság

1938

1

67-71p

Bardóczy Ferenc

Parancstechnika

1938

3

34-42p

Becht Henrik

Idegen hadseregek sisportja

1938

2

238-248p

Berkó István

A legnagyobb háború

1938

1

205-230p

Berkó István

Kik voltak az Alcazar hősei?

1938

1

252-255p

Berkó István

A katonatemetés

1938

3

248-252p

Billnitzer Ernő

Harckocsielháritó ágyú—gyalogsági ágyú

1938

3

59-64p

Bolgár Emil

A nemesi felkeléssel kapcsolatos alkotmányjogi kérdések az állandó hadsereg létesitése után

1938

3

213-223p

Csalány Ferenc

A varázsvesszős felderités geologiai és hidrologiai összefüggései

1938

3

155-168p

Dánfy Mihály

Meredekpályájú gyalogsági tűz

1938

1

97-101p

Dánfy Mihály

A tüzérség önvédelme

1938

3

98-102p

Dánfy Mihály

A német 42cm-es mozsarak működsése a világháborúban0

1938

2

167-175p

Darnay Andor

Közszellem és összetertás

1938

3

81-84p

Demeter Béla

A csehszlovák harcászat

1938

1

45-58p

Dienes Gyula

A hadseregmotorsport

1938

3

235-239p

Dienes Gyula

Eljárás nemesség igazolása alkalmával

1938

2

249-251p

Dino Menno

A légvédelmi fülelés fejlődési irányai

1938

3

144-155p

Ernőházy János

A géppuskásraj tüzelése

1938

2

100-106p

Fejérváry László

Hármas vagy kettes tagozású osztály

1938

3

246-248p

Feketehalmy-Czeyder Ferenc

A súly mozgatása

1938

2

90-95p

Feketehalmy-Czeydner Ferenc

Tömegtámadások a gyakorlatban

1938

3

114-119p

Fray József

A gazdagok és szegények harcászata

1938

3

93-96p

Fülöp István

A vadászrepülő kiképzés problémája

1938

2

135-141p

Gétay Géza

Az éjjeli lövészet

1938

2

106-108p

Halasi Károly

Külem és teljesitőképesség

1938

1

231-238p

Hatz Gyula

Gyalogsági ágyú vagy páncélelháritó löveg?

1938

1

102-103p

Hazay Imre

Országos céllövőverseny 1937-ben

1938

1

109-112p

Hazay Imre

Országos céllövőverseny

1938

2

109-111p

Hazay Imre

A géppuskás zászlóalj

1938

3

103-107p

Hevessy István

A havivakság oktana és szavatossági elbirálása

1938

1

239-242p

Jakovits István

Egy tüzércsoport lőszerfogyasztása

1938

2

66-72p

József királyi herceg

Emlékbeszéd a névtelen magyar hősökről

1938

1

8-14p

Karasszon Dezső

A gép az igazgatás és a kezelés szolgálatában

1938

3

191-200p

Karkovszky Géza-Bolyos Mihály

A háborús élelmezésről

1938

1

187-194p

Kepp Károly

A III. nemzetközi repülő csillagtura a Balatonra

1938

3

239-245p

Király Ferenc

Alaptalan feljelentések , meg nem engedett felfolyamodások

1938

3

84-92p

Király László

Kelet egészségügyi képe a világháborúban

 

3

201-209p

Kistelegdi Ernő

Bombatámadások légi elháritása

1938

1

140-144p

Kulay Sándor

A világpolitika fontosabb eseményei 1937-ben

1938

1

14-23p

Lakatos Ferenc

Éjszakai vállalkozás

1938

3

65-73p

Lemberkovics Alajos

A kerékpáros zászlóaljak szervezéséhez

1938

2

53-55p

Lemberkovics Alajos

Lőoktatásunk átszervezése

1938

3

107-109p

Lieszkovszky Pál

Lovascsapatok Libiában

1938

2

56-65p

Lukács Béla

Felelős-e a 23. honvédhadosztály Lemberg feladásáért

1938

1

24-45p

Major Miklós

A monarchia lisztgazdálkodása a világháború harmadik gazdasági évében

1938

2

182-203p

Markó Árpád

Gróf Zrinyi Miklós tervei Franciaországgal

1938

2

214-225p

Martonfy Fülöp

Járványkórház telepitése

1938

3

209-212p

Mathisz Dezső

A csikóedzés jelentősége

1938

2

233-237p

Mocsáry György

A villacoublayi repülőnap

1938

2

131-134p

Molnár Pál

Jellegzetes utász harccselekmény

1938

2

73-77p

Muhoray Zoltán

Megerősitett ezred felderitése

1938

2

50-53p

Muhoray Zoltán

A gyorsanmozgó tartalék alkalmazása

1938

3

53-59p

Muzsay András

Páncélelháritrás

1938

1

107-109p

Nagy Béla

A zuhanó bombázás

1938

2

112-124p

Nagy Béla

Oliveira Salazar , Potugália diktátora

1938

2

251-252p

Nagy Valér

A sűrűn művelt sik terep befolyása a lovassági ágyú harcára

1938

1

76-81p

Nagymarosy Rezső

Korszerű tábori egészségügyi szolgálat a békekiképzésben

1938

2

204-213p

Németh Ferenc

A VI.német hadtest őszigyakorlata

1938

1

58-66p

Németh Ferenc

Kina és Japán 1937/1938. évi háborúja

1938

3

6-22p

Ordasi Pál

Seregvonatok légvédelme mély repülőtámadások esetén

1938

1

86-90p

Párvy-Adolf Iván

Trakehnen 1937-ben

1938

3

230-234p

Pauer Kálmán

Kiképzés sötétben

1938

1

72-76p

Péczely László

Bissingen és Nippenburg Nándor gróf lovassági tábornok . 1856-1937.

1938

2

253p

Pétery Béla

Hozzászólás „A lőkiképzés szemléje” c. költeményhez

1938

2

97-99p

Pohl Gyula

A tüzérség repülőfigyeléssel való lövésének megröviditése

1938

1

175-181p

Ptényi Lajos

A román királygyakorlat

1938

2

78-84p

Pünkösti László

Sebesültszállitás , lőszerpótlás kerékpáros csapatoknál

1938

3

48-52p

Rakolcai László

Az új francia harcászati szabályzat

1938

2

85-90p

Rakolcai László

A háború és a pénz

1938

1

182-187p

Rakolcai László

Németország élelmezéséről és nyersanyagellátásáról a világháború előtt

1938

3

183-190p

Réczey Ferenc

A hazaszeretet és nemzeti öntudat új formái

1938

1

91-96p

Rosztoczy Ernő

Faji társadalmi és műveltségi kérdések jelentősége honvédségünk testnevelésében és sportjában

1938

1

243-250p

Sass Gábor

Kisérleti eredmények gumiabroncsozású kocsival

1938

3

168-175p

Simonfay Antal

A géppuskacső hűtése

1938

2

176-181p

Sólyom András

Háborus tapasztalatok kiértékelése a légierők szempontjából

1938

2

125-130p

Sólyom András

A spanyol polgárháború a légierők szempontjából

1938

3

119-129p

Suhay Imre

Kapisztrán János

1938

1

256-257p

Szandaváry Károly

Az egyes honvéd korszerű kiképzése

1938

2

27.-40p

Szaniszló István

Légvédelmi lőelemképzők

1938

2

152-160p

Szatmáry Rezső

A lovak korszerű patkolása

1938

2

226-232p

Székely Sándor

A találatvalószinűség gyors megállapitása

1938

1

169-175p

Szénásy Ödön

Csehszlovák hadgyakorlatok

1938

3

74-81p

Szentnémedy Ferenc

Az ejtőernyős légi gyalogság értékelése

1938

3

130-143p

Szentnémedy Ferenc

Visszapillantás a légügy multévi fejlődésére

1938

1

113-139p

Szigetváry Vilmos

Háborús tapasztalatok kiértékelése

1938

2

6-13p

Szigetváry Vilmos

Az ember a korszerű harcban

1938

3

23-34p

Tarnaváry Árpád

Tapasztalatok a golyószóró kiképzésénél

1938

3

109-113p

Téglássy Ferenc

Mit várjunk a légvédelmi gépágyutól

1938

2

142-152p

Ujváry Elemér

A találati valószinűség

1938

1

104-106p

Varga Lajos

Katonakórház belgyógyászati osztálya

1938

1

195-204p

Variházy Oszkár

A korszerű puskásszázad

1938

3

42-48p

Vásárhelyi Boldizsár

A közlekedési technika magyar alkotásai

1938

1

162-169p

Vedlik Sándor

Vitéz Békési Csanády Frigyes gyalogsági tábornok

1938

1

251-252p

Vidéky Gusztáv

A gyalogezred szervezetéről

1938

2

40-50p

Villányi András

Az aluminium

1938

3

176-182p

Adonyi Ferenc

A földi erőkkel való helyes együttműködés problémája

1938

6

121-135p

Ambrus-Lakatos Imre

A csapattiszt közreműködése az eugenika érdekében

1938

4

188-196p

Bakos Károly

A lovak szürke és deres szinváltozatai

1938

5

225-229p

Bán Gyula

Bemérés gyorsitása

1938

6

153-155p

Bardóczy Ferenc

Helyörségközi gyakorlatok

1938

4

42-49p

Barna Kornél

Gurulópályák , pályakikötők és jelentőségük

1938

4

134-142p

Benke József , Udvardy-Trajtler Tibor, Ujváry Elemér, Szinay András Szigetváry Vilmos

Van-e jövője és miért az öntöltő puskának mint hadseregfegyvernek

1938

5

108-118

Benke József-Hazai Imre-Szigetváry Vilmos

Lehet-e jövője és miért a géppisztolynak ,mint hadseregfegyvernek

1938

4

98-105p

Bérczy Károly és Variházy Oszkár

Pontlövés vagy területlövés?

1938

6

104-108p

Berkó István

Olasz veszteségek az abesszin hadjáratban

1938

5

261-262p

Berkó István

A nevezetes 18.-ika.

1938

6

266-270p

Biró Jenő

Vezetési nehézségek a világháború elején

1938

6

91-103p

Bóbiss-Selmeczy László

Lópótlás a svájci hadseregben

1938

6

245-247p

Buday René

Átkelés a Tiszán Kőteleknél az 1937.évi hadgyakorlat alatt

1938

4

69-82p

Clauser Mihály

Egykorú kézirat Budavár 1849. évi visszafoglalásáról

1938

5

215-224p

Csucs János

Belgium lótenyésztése

1938

5

230-235p

Dánfy Mihály

Fejlesszük-e a tüzérséget ?

1938

6

64-68p

Dánfy Mihály

A gyalogsági harccsoport tűzvezetése

1938

5

118-122p

Dánfy Mihály , Muzsay András,Szőnyegh István

Nehéz fegyverek vezetése

1938

6

112-120p

Dékány Sándor

A lövegirányzékok felillesztésével kapcsolatos hibák a csőcsapra helyezett irányzéknál

1938

5

154-160p

Denk-Doroszlai Árpád

Súlyos sebesültek ellátásának megszervezése

1938

4

182-188p

Dienes Gyula

Olasz-magyar hadtörténeti kapcsolataink Szent István korától a XIX.század közepéig

1938

6

222-236p

Ehrlich Géza

Milyen önműködő fegyverei legyenek a gyorscsapatoknak

1938

6

109-111p

Ehrlich Géza

Harckocsik együttműködése gyalogsággal és tüzérséggel

1938

4

243-245p

Fehérváry Ákos

Olasz műszaki csapatok tevékenysége a keletafrikai hadjárat során

1938

4

143-156p

Fördős-Reich Egon

Beton az erőditésben

1938

4

168-172p

Gallos József

A Röntgen- átvilágitás felhasználásának lehetőségei a lőszertechnikában

1938

5

180-193p

Góthay Artur

Pontos lőelemek megállapitása számitás útján

1938

6

180-183p

Hámori Dezső

Lovak használhatósága és a belső mirigyműködés

1938

6

237-244p

Hámory Gaszton

A pólólovak és a lovaspólósport

1938

4

233-242p

Horváth Ferenc

Harcszerű terepversenyek a kisentente hadseregeiben

1938

4

218-226p

Horváth István

A Diesel-elv a repülőmotoroknál

1938

6

148-152p

Imreh Miklós

Állati hullák ,hulladékok értékesitése és ártalmatlanná tétele békében és háborúban

1938

4

206-215p

Jármy András

A Bruce Lowe-számok értéke

1938

5

235-236p

Karánsebesy Gyula

A gazdászat - közigazgatási szolgálat egyszerűsitése és tökéletesitése

1938

4

173-181p

Karlóczy Ferenc

A hadászati halogató harcról

1938

4

37-42p

Karlóczy Ferenc

A harcászati érdekekért folyó halogatóharcról

1938

5

35-46p

Kerezsi Endre

A sportolók célgimnasztikája

1938

5

237-258p

Keviczky Kálmán

Hogyan készül a film?

1938

5

160-167p

Kollár Károly

A tüzér mérőszázadok alkalmazása támadásban

1938

4

63-69p

Koszorús Ferenc

Sereglovasságtól a gyorsanmozgó seregtestekig

1938

6

40-63p

Kovách Károly

Rögtönzések alkalmazása járműalkatrészek helyreállitásánál

1938

6

156-162p

Kozma Miklós

Gondolatok a háborúról

1938

4

1-16p

Kulay Sándor

A világpolitika eseményei

1938

6

4-11p

Lippay Artur

Mentés megszervezése vasúti szerencsétlenségek alkalmával

1938

5

206-214p

Major Miklós

A bresztlitovszki kenyérbéke

1938

6

184-201p

Markó Árpád

Hadilevéltárak a külföldön

1938

5

259-260p

Márkos Mózes

Laczhegyi Zoltán alezredes , M. T. lovag

1938

6

265-266p

Markovits Árpád

Háborús útkérdés

1938

6

69-78p

Maszlay Lajos

A versenyző eredményességének fizikai és lélektani feltételei

1938

6

248-253p

Mérey László

Harc a Magyar Alföldön

1938

5

2-16p

Mikes László

Felszini hatás nélküli (zárt) akna képlete

1938

6

167-175p

Molnár Zoltán

Málhásállatok a hadrakelt seregnél

1938

5

194-205p

Móricz Kálmán

Évszázadok távlatába tekintő külpolitikai célkitűzések

1938

5

94-104p

Németh Ferenc

A kinai-japán háború

1938

4

87-96p

Nikolényi Ede

Az 1936. évi lóselejtezések statisztikája a m. kir. honvédségnél

1938

4

215-217p

Oláh József

A tüzérség mozgása és tüzelése télen

1938

6

176-180p

Orbán Sándor

Az öttusalovaglásról

1938

6

254-264p

Ordasi Pál

A kocsin való csapatszállitás rögtönzése

1938

5

81-87p

Pálhiday Béla

Tüzérségi lövőversenyek

1938

6

163-167p

Papp Gyula

Éles lőgyakorlatnál lezárandó terület csökkentése

1938

5

105-108p

Péczely László

A 11. honvéd lovashadosztály harcai 1915. május 6. és 7-én

1938

4

50-63p

Pederdy János

A raj rohama és szervezete

1938

6

21-30p

Pottyondy Gusztáv

Légi fényképező és navigációs feladatok egyszerűsitése

1938

5

143-153p

Rakolcai László

Védelem az új francia harcászati szabályzatban

1938

4

17-27p

Rakolcai László

A támadás az új francia harcászati szabályzatban

1938

6

12-21p

Rásky Jenő

A földi felderités jelentősége és értéke a jövőben

1938

5

47-58p

Rostoványi Lalos

Légi és páncélfigyelö szolgálat

1938

4

108-111p

Saád Ferenc

A statisztika a tisztképzésben

1938

5

262-265p

Schmoll Endre

A korszerű vegyi háború

1938

5

16-24p

Scholtz Imre

Tüzérségi feladatok nagy térben kis erővel

1938

5

65-74p

Schweitzer István

Téves megállapitások a magyar szakirodalomban a 23. honvéd szakosztály szept. 1-i harcáról

1938

4

197-205p

Simonfay Antal

Az öttusa pisztolylövő

1938

4

226-232p

Sólyom András

A légierők a spanyol háborúban

1938

4

127-134p

Sólyom András

A spanyol háború a légierők szempontjából

1938

5

123-130p

Stipsicz István

Orosz készülődés és térhóditás Ázsiában

1938

6

270-272p

Suhay Imre

A Távol-Kelet geostratégiai helyzete 1938 január végén

1938

4

245-249p

Szécsányi József

A jugoszláv hadsereg 1937. évi hadgyakorlata

1938

5

87-93p

Szentnémedy Ferenc

A mult évi légi hadgyakorlatok és azok tapasztalatai

1938

5

131-143p

Szentnémedy Ferenc

Repülőtámadások elháritása különös tekintettel az időjárásra és az alacsonytámadási eljárásra

1938

6

136-148p

Szigetváry Vilmos

Földi haderők korszerű harceszközei

1938

4

28-37p

Szigetváry Vilmos

Az áttörő csata

1938

5

25-35p

Tarnaváry Árpád

Tapasztalatok a golyószóró kiképzésénél

1938

4

106-108p

Tormássy Tibor

A katonai filmoktatás

1938

4

82-86p

Tóth Béla

A legénység lovaskiképzése

1938

5

58-65p

Tóth Elemér

A földiekkel való helyes együttműködés problémája

1938

4

112-127p

Tschandl Tivadar

Az Északamerikai Egyesült Államok rohambürü-anyagai

1938

5

167-180p

Vargha Lajos

A természetes és a mesterséges kaucsuk

1938

4

157-167p

Vasady Ernő

A harcászati vezetés hiradásának gyakorlása

1938

6

78-91p

Vén Ferenc

Az egészségügy állami megszervezése a nemzetvédelem céljaira

1938

6

202-221p

Vörös Géza

Nézetek a harckocsik alkalmazásáról

1938

5

74-80p

Zugi Aladár

Gépcsoportpk alkalmazása és harca

1938

6

30-39p

Aczél Antal

A vitaminok jelentősége a katonai élelmezés szempontjából

1938

11

167-178p

Almay Béla , Téglássy Ferenc

A tábori és légvédelmi tűzgépek és lőeljárásaik kölcsönös hatása

1938

12

150-156p

Ámon Ferenc

Alkalmazó megbeszélések vezetése

1938

10

86-88p

Ámon Ferenc

A gyalogság és tüzérség együttműködésének alapjai

1938

11

50-52p

Ásvány Ernő

A pótlovak szavatossági hibáinak elbirálása

1938

12

208-211p

Balás Gyula

A patakenőcs szerepe a pataápolásban

1938

10

233-235p

Balás Gyula

A lovaspolo-sport hatása a lovakra

1938

12

221-224p

Balaskovits László

A gyalogság védekezése gyorsanmozgók ellen

1938

10

46-49p

Bartal Béla

Korszerű kerékpáros zászlóalj

1938

10

27-33p

Básthy Nándor

Az elismerés és dicséret a katonanevelés szolgálatában

1938

10

91-95p

Bérczy Károly

A roham végrehajtásának módja

1938

10

102-105p

Berg Tibor

Könnyű lovasütegek

1938

11

57-61p

Berkó István

Hazetért a magyarlakta Felvidék

1938

12

1-11p

Berkó István

A Szovjet katonaiskola

1938

11

233-234p

Berkó István

Francia vélemény a mai Német Birodalomról

1938

12

225-228p

Bialoskórski Ödön

Módszertani kérdések a világháborús hadtörténetirás köréből

1938

10

210-221p

Bodnár József

A zárótűz kérdése tüzérségi megvilágitásban

1938

11

153-162p

Bokross László

Tüzér felderitőjárőrök szervezése és felderitése

1938

11

124-136p

Böjtös Endre és társa

A páncéltörő ágyú önvédelme

1938

12

99-101p

Cserneky (Markovits) Árpád

Műszaki csapatok szakoistása

1938

12

69-76p

Csipkés Ernő

A Duna—Tisza csatorna

1938

10

159-164p

Csongvay Géza

A rendszeres testgyakorlás nemzetnevelő hatása egyes katonai sportágaknál

1938

11

222-228p

Csonka Béla

A cső megállapitása  a kilőtt lövedék deformációja alapján

1938

10

165-172p

Czékus Ferenc

Az első német-magyar tiszti tenniszmérkőzés

1938

10

246-257p

Czékus Zoltán

Szinlelt támadás

1938

10

78-85p

Dánfy Mihály

Párhuzam a támadásban várható gyalogsági és tüzérségi tűzhatás között

1938

11

53-57p

Dánfy Mihály

Lövés nagy célszög mellett

1938

10

105-109p

Darnay László

Nagy menetteljesitmény

1938

11

62-64p

Dereánó Jenő

Tüzérségi tűzvezetés a Magyar Alföldön

1938

12

136-150p

Dienes Gyula

A légvédelmi fényszórók  alkalmazása

1938

10

258-261p

Domonkos Emil

Csapattisztté való nevelés

1938

10

88-91p

Durkó András

A magyar nemzet és fegyveres ereje

1938

10

96-101p

Ernőházy János

A géppuskás század tűzvezetése

1938

10

114-117p

Fejérváry László

A japán légierők a japán-kinai háborúban

1938

10

118-125p

Fray József

Szovjetoroszország hadereje

1938

10

261-264p

Gallos József

A befulladt bombák tűzszerészete

1938

10

154-158p

Halasi Károly

A lovak rühössége mint háborús járvány

1938

12

199-207p

Hárosy Teofil

Az üreges védőfalak ellenállóképessége lövedékhatással szemben

1938

10

172-177p

Hazay Imre

A géppuska és aknavető tűzhatása

1938

11

77-79p

Héjja Pál, Hefelle Konrád

Szemelvények az egészségügyi csapat múltjából

1938

11

200-210p

Heszlényi József

A tüzérség vezetéséről

1938

10

49-55p

Hetz Imre

Lőelemek meghatározása logarléccel

1938

11

137-144p

Hotváth István

Az egymáshoz kapcsolt légi járművek

1938

10

142-147p

Hrussóczy Győző

A légierők hadászáti alkalmazásáról

1938

12

102-114p

Jármy András

„Kincsem”-vérű lovak jó szereplése az idei lóversenyeken

1938

11

220-221p

Kacsó Endre,Rostoványi Lajos

Sportlövés

1938

11

84-89p

Kaltrovits Antal

A csatárkiképzés felépitése

1938

12

46-56p

Kéley László

Kerékpáros század harcgyakorlata éles lőszerrel

1938

12

85-95p

Kiss Kálmán

A nürnbergi pártnapok

1938

11

7-18p

Kollár Károly

Tüzérség megfigyelés az Alföldön

1938

12

156-158p

Koppány Ernő

Ipolysági cseh kiserődök

1938

12

12-26p

Korossy-Khayll István

Öszetett tiszti hiradási verseny

1938

10

178-183p

Lakatos Ferenc

A visszavonulás leplezése

1938

11

48-52p

Major Miklós

Az angol fegyverkezés gazdasági vonatkozásai

1938

10

184-201p

Major Sándor

A ló nyakának és törzsének erőműtani szerkezete

1938

10

222-232p

Markó Árpád

A VIII.Nemzetközi Történettudományi Kongresszus

1938

11

235-236p

Miskey Zoltán

A spanyol polgárháború

1938

11

18-24p

Monoszlay Gyula

A parancs

1938

12

63-68p

Móra László

A fülelés és fülelőkiképzés

1938

11

162-166p

Muzsay András

Páncéltörő ágyú kezelőlegénységének műszaki kiképzése

1938

12

96-99p

Nagy Aurél

Hangforrás helyének megállapitása hyperbolarajzolóval

1938

11

145-151p

Nagy Béla

A légierő négy feladata

1938

11

115-117p

Nagy Béla

Repülőbalesetek

1938

12

114-122p

Návay Aladár

Munkatábor egészségügyi vonatkozásai

1938

11

185-192p

Németh Ferenc

A szovjetorosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei

1938

10

7-16p

Németh Ferenc

A szovjetorosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei

1938

12

26-36p

Németh Ferenc

A szovjetorosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei

1938

11

25-31p

Nyáry Iván

A Kalnikow-i harcok tanulságai

1938

10

63-77p

Nyáry Iván

A Horodysko-i támadás tanulságai

1938

12

76-84p

Nyáry Iván

A hadseregfőparancsnokság és az élelmezés a világháború végén

1938

11

179-184p

Nyitray Károly

Olasz-magyar hadtörténeti kapcsolataink Szent István korától a XIX.század közepéig

1938

12

185-198p

Ollé Antal

Tüzérrepülés és korszerű légvédelem

1938

10

148-154p

Pacor Ernő

Kina és japán háborúja

1938

12

36-46p

Pálhiday Béla

Francia harcászati szabályzat tüzérvonatkozásai

1938

10

17-26p

Pálosy János

Harckocsi vagy rohamcsapat

1938

10

38-45p

Papp Gyula

Átlőhetőség megállapitása hadijátékterven

1938

11

80-83p

Poppe Kornél

Hozzászólás Sipos Béla „Látóhatárszámitás” c. cikkéhez

1938

11

151-152p

Rakolcai László

A háborús gazdálkodás és a közlekedés

1938

12

159-165p

Saád Ferenc

A tisztisarjadék társadalmi nevelése

1938

11

69-76p

Schmidt János

Nagy térben harcoló kis erőknek egészségügyi szolgálata

1938

12

174-184p

Scholtz Gusztáv

A repülés lélektana

1938

11

118-123p

Scholtz Gusztáv

A francia katonaorvosok magasabb kiképzése

1938

10

202-209p

Somogyi Endre

A budapesti Honvéd Tiszti Vivó Club működése az 1937/38-as évadban

1938

10

236-246p

Stipsicz István

A motorizált kötelékek

1938

10

34-38p

Suhay Imre

Az önálló Egyiptom új hadserege

1938

12

228-230p

Szakonyi Lajos

Szárvezetés a lovaglásban

1938

11

211-214p

Szentkirályi Ödön

Versenyszerű kiképzés a tüzérségnél

1938

10

55-63p

Szentnémedy Ferenc

Hozzászólás a Golovine-féle légi hadászathoz

1938

10

128-138p

Szentnémedy Ferenc

Légitámadás és védelem a levegőben a jövőben

1938

12

122-131p

Szentnémedy Ferenc

Egy- és többüléses repülőgépek nehéz fegyverzete

1938

11

97-111p

Szerdahelyi Győző

Falkavadászatok a csapattesteknél

1938

11

228-232p

Szőllősy Győző

Mi a katonás szellem?

1938

11

64-69p

Szűts János

A francia vivósportról

1938

12

212-220p

Téglássy Ferenc

Bombatámadás—földi elháritás

1938

12

132-136p

Toldy-Ősz Lajos

A háború eugenikai szempontból

1938

11

193-199p

Tolnai Lajos

A gépkocsizó gyalogság

1938

11

31-42p

Tolnai Lajos

A gépkocsizó gyalogság harca

1938

12

57-62p

Tóth Elemér

Gyalogság és repülők együttműkődése

1938

10

139-142p

Tóth József

Észleletek a pótlovakról

1938

11

211-219p

Trencséni András

A világpolitika eseményei

1938

10

1-6p

Trencséni András

A világpolitika eredményei

1938

11

1-6p

Ujvári Elemér

Segédletek a találatvalószinűséghez

1938

11

89-91p

Varga Lajos

Az Alföld és a repülés

1938

10

125-157p

Varga Lajos

Könnyű bombázóerők harca az Alföldön

1938

11

112-114p

Variházy Oszkár

Tereplőversenyek rendezése és a versenyzők edzése

1938

10

109-113p

Varró László

A Szudéta vidék gazdasági jelentősége

1938

12

165-173p

Vass Ferenc

Állandó repülőterek rejtése

1938

11

92-97p

Zugi Aladár

A kiképzés nevelő eljárásai

1938

11

42-47p