Ágoston Béla

A ménesintézmény és Európa ménesei.

1936

1

218-224p

Arady István

A kötött léggömb korszerű alkalmazása.

1936

1

123-126p

Arady István

A léggömbfigyelésről.

1936

3

135-137p

Barabás Emil

Conrad és Falkenhayn az 1915.évi gorlicei hadjárat legkritikusabb idején.

1936

2

5-19p

Bárány Nándor

Az automatikusan redukáló távolságmérők.

1936

2

145-157p

Baranyi Károly

A gyalogság korszerű fegyverei.

1936

1

32-38p

Baranyi Károly

Páncéljárművek és a gyalogság korszerű fegyverei.

1936

3

45-59p

Bartha Béla

Megerősített huszárezred lőszerhelyzete harcközben.

1936

2

83-90p

Berkó István

Katonanótak történelmi háttere.

1936

3

205-223p

Bialoskórski Ödön

Vitézi Rend és faji egészség.

1936

3

196-204p

Bialoskórski Ödön

Hadtörténeti események tudományos feldolgozása.

1936

2

210-229p

Bobok Miksa

Vállalkozás ejtőernyőkkel az ellenség hátában.

1936

3

132-135p

Bogányi János

A robbanási gázok okozta háborús veszteségek.

1936

1

150-59p

Bogányi Károly

Harckocsi-elhárítás.

1936

2

60-68p

Dienes Gyula

Hozzászólás a „ Gabonaföldek és erdők légvédelme” c. közleményhez.

1936

1

59-161p

Dienes Gyula

Légvédelem az építészetben.

1936

3

165-169p

Ehrlich Géza

Páncélgépkocsik lovasság ellen.

1936

1

49-59p

Erdélyszky Endre

Felhőzet és pára hatása a térerősségre.

1936

2

131-133p

Fáy Barnabás

A küzdők harckocsi-elhárítása.

1936

3

88-103p

Feimer László

A francia utászhadihidak.

1936

2

134-144p

Feketehalmy-Czeydner Ferenc

Faji harcászat .

1936

1

14-27p

Fucsek László

A magyar ipar világháborús termelése.

1936

1

168-177p

Hámory Brunó

Leszállás műszer után.

1936

3

126-132p

Hatz Gyula

A csuklógyakorlatok korszerűsítése.

1936

3

246-248p

Hazslinszky-Krull Géza

Az iskolajármódok.

1936

1

224-230p

Héjja Pál

A keletafrikai olasz gyarmati háborúk egészségügye.

1936

2

194-209p

Holéczy Ödön

Tüzérséggel való intézkedés.

1936

3

66-76p

Ibrányi Mihály

Adatok a magyar harcmodorhoz.

1936

2

51-60p

Incze László

Repülő alakulatok földi részének csökkentése.

1936

2

123-130p

Jankovits Ferenc

Francia felderítő csapatok.

1936

3

60-65p

József Ákos

A propaganda.

1936

1

1-14p

Kéler László

A roham.

1936

2

20-36p

Keresztes Árpád

A  találkozóharcról.

1936

3

21-31p

Kern Károly

A IV.  ( Garmisch-Partenkirchen) téli Olympia.

1936

3

236-245p

Kiss Dénes

Európai államok gázkészülődései.

1936

2

157-167p

Kiss Dénes

Gázkészülődések a tengerentúli államokban.

1936

3

173-177p

Kistelegdy Ernő

Harc földi célok ellen.

1936

3

104-108p

Korán Imre

Súlytényezők.

1936

1

161-167p

Korán Imre

Légvédelmi behatás táblázatok.

1936

3

159-165p

Körösi Ferenc

A honi légvédelem egészségügyi szervezetének problémái.

1936

1

191-201p

Kövesdi Boér Viktor

A ma és holnap tábori tüzérségének anyaga.

1936

3

138-150p

Krahm László

A távolbalátás gyakorlati eredményei Németországban.

1936

1

141-150p

Major Sándor

A csánk küleme.

1936

3

224-235p

Malatinszky P. Miklós

A hadbiztossági szolgálat gyakorlatokon.

1936

1

178-182p

Markó Árpád

A magyar huszárság szerepe a francia könnyű lovasság megszervezésében.

1936

1

202-210p

Maróthy Géza

A világháború alatt használt hadihid anyagok összehasonlítása.

1936

3

151-159p

Mérey László

A vegyesdandár alkalmazása és vezetése.

1936

1

27-32p

Misángyi Ottó

A honvédelmi testnevelés története a római időktől napjainkig.

1936

2

236-245p

Misángyi Ottó.

A honvédelmi testnevelés története.

1936

1

231-240p

Molnár Géza

A honvédség békeélelmezése.

1936

3

178-195p

Muhoray Zoltán

Kerékpárosok a felderítésen.

1936

1

59-68p

Nagy Béla

A teljesítménynövelés új irányzatai.

1936

1

126-128p

Nagy Bódog

Lovasság és a korszerű gyorsanmozgó tűzgépek.

1936

1

39-48p

Nagypataki Gyula

Az újkori testnevelés katonaorvosi szemléletben.

1936

1

183-190p

Nyáry Iván

Harcok  a Por patak mentén 1914. szept 6-án.

1936

3

77-87p

Ordasi Pál

Seregvonatok biztosítása.

1936

1

68-80p

Pálossy Mátyás

Az élelmezés előkészítése hadműveletekhez.

1936

2

181-193p

Papp Gyula

A gyalogság meredek röppályájú fegyverei.

1936

2

91-100p

Porzezinsky György

Foch szerepe a világháborúban .

1936

3

5-20p

Rátz Jenő

Földrajz és politika.

1936

2

68-82p

Saád Ferenc

Szellemtörténet és hadtörténelem.

1936

1

211-217p

Sándor István

Faji harcászat.

1936

2

37-50p

Simsay Lajos

Kis államok háborús eszközei.

1936

3

32-44p

Szathmáry Miklós

A mikrofon mint váltóáramú generátor.

1936

3

169-173p

Szentnémedy Ferenc

Visszapillantás a légügy múlt évi fejlődésére.

1936

1

96-122p

Szentnémedy Ferenc

Francia vélemények a harci többülésről.

1936

2

109-122p

Szentnémedy Ferenc

A múlt évi légihadgyakorlatok és azok tapasztalatai.

1936

3

108-125p

Temesvári Gerő

Terepasztal és kispuskalőtér a lőkiképzés szolgálatában.

1936

1

81-93p

Tóth Béla

A tereplovaglásról..

1936

1

241-247p

Tóth Elemér

A légvédelmi figyelő és jelentő szolgálat befolyása a légi hadműveletekre.

1936

2

101-108p

Turba István

A francia hadsereg állategészségügye.

1936

2

230-235p

Várjon Zoltán

Mélyen szálló repülők és a harckocsik leküzdése puskával.

1936

1

94-95p

Vásárhelyi Boldizsár

Románia vasutai a világháború után.

1936

2

168-180p

Vörös László

Gyujtóelegyek.

1936

1

129-141p

Nagy Vilmos

A gyorsan mozgó seregtestek.

1936

4

2-28p

Mérey László

Magyar faji harcmód.

1936

4

29-48p

Szandaváry Károly

Nappali menetek.

1936

4

49-61p

Fábry Dániel

A vegyesdandár tüzérségének alkalmazása és vezetése.

1936

4

61-68p

Kohlmann Tamás

Tiszetesképzés rövidített kiképzési idő mellett.

1936

4

69-74p

Magyar Ödön

Honnan és hogyan támogasson  a tüzérség.

1936

4

74-85p

Tövisházy-Ferjentsik Ottó

A vezér szuggesztiv hatása a hadseregre.Ennek múltja és jövője.

1936

5

1-22p

Baranyi Károly

Halogató harc.

1936

5

23-30p

Bábolnay Béla

A mozgékonyság harcászati értéke.

1936

5

30-42p

Brinzey György

Gyorsanmozgók a kisháborúban.

1936

5

42-51p

Kóbor János

Geopolitikai következtetések.

1936

5

52-63p

Köhler Ernő

Francia páncélgépkocsi-alakulatok.

1936

5

63-71p

Pongrácz József

Kis harckocsik alkalmazása.

1936

5

71-78p

Csetey Károly

A vezér szuggesztív hatása a hadseregre.

1936

6

1-25p

Tilger Ferenc

A harc elvont tényezői.

1936

6

25-34p

Ehrlich Géza

Háborús példák.

1936

6

35-46p

Dienes Gyula

A gyalogság szót kér.

1936

6

46-48p

Fáy Barnabás

Tüzérség utóvédharcai.

1936

6

49-60p

Németh Lajos

Bruszilov támadó hadjárata 1916.nyarán.

1936

6

60-76p

Fáy Barnabás

A gyalogsági ágyu.

1936

4

86-95p

Muhoray Zoltán

Néhány szó „A lovasság géppuskái”-hoz.

1936

4

96-101p

Papp Gyula

Lőkiképzés gázálarcban.

1936

5

79-90p

Goór György

A csapatlégvédelem fegyvere.

1936

6

77-84p

Miltényi Árpád

A golyószóró tüzének befolyásolása a harceljárásra.

1936

6

85-90p

Szentnémedy Ferenc

A repülők szerepe az olasz-abesszin háborúban.

1936

4

102-117p

Istvánffy László

A polgári légiközlekedés helyzete Európában.

1936

4

117-125p

Hille Alfréd

Repülő meteorológiai felszállások.

1936

4

125-134p

Tóth Elemér

Szállító repülés.

1936

5

91-96p

Szentnémedy ferenc

A repülők lőkiképzése.

1936

5

96-109p

Nagy Béla

Anglia elleni nappali bombatámadások a világháború alatt.

1936

5

110-115p

Gyula István

A korszerű repülőgépépítés fejlődési lehetőségei.

1936

5

115-120p

Ádám Imre

Távírás vagy távbeszélés a repülésnél?

1936

5

121-123p

Szentnémedy Ferenc

Háborús propaganda repülőgépek útján és ennek veszélyei.

1936

6

91-106p

Tóth Elemér

Együlésesek mint felderítő gépek.

1936

6

107-110p

Heppes Miklós

A célrarepülés.

1936

6

110-116p

Hellebronth Gusztáv

A légiháború és védekezés módjai.

1936

6

117-122p

Jáky József

Mit várhatunk a rádióirányméréstől.

1936

4

135-148p

Téglássy Ferenc

A légvédelmi ütegek önvédelme.

1936

4

149-152p

Vécsey Béla és Thán Ferenc

Épületromok és óvóhelyfödémek.

1936

4

153-161p

Bíró Béla

A távrajz készítésről.

1936

4

162-166p

Sipos Béla

Gabonaföldek és erdők légvédelme.

1936

4

166-169p

Kövesdi Boér Viktor

Korszerű tábori tüzérség a jövő mozgóharcában.

1936

5

124-138p

Molnér Gusztáv

A vasutak a francia hadszintéren 1914 szept.közepéig.

1936

5

139-148p

Almay Béla és Pápay Imre

Hadijáték-lőterek és hadijáték domborművek.

1936

5

148-157p

Vasady Béla

Rádió adókészülék hullámállandósága.

1936

5

158-162p

Fördős-Reich Egon

Az államerődítésről

1936

6

123-130p

Sipos Béla

Légoltalmi segélyosztagok a város légvédelmében.

1936

6

131-137p

Csegény Gusztáv

Gázfujás , gázpalack.

1936

6

137-149p

Vasváry Károly

Közutak és vasutak légvédelme.

1936

6

149-157p

Roxer Pál

Még egy-két szó a gabonaföldek és erdők légvédelméről.

1936

6

157-159p

Bartholy Róbert

Államháztartás.

1936

4

170-183p

Major Miklós

A földolaj katonahatalmi jelentősége.

1936

5

163-177p

Kereső József

Gazdálkodás a ruházattal és felszereléssel.

1936

6

160-174p

Péchy-Szilágyi Ferenc

A rohamsisak és a koponyasérülések.

1936

4

184-195p

Inovay János

Mozgó tábori fogászati rendelők működésének elgondolása.

1936

5

178-201p

Rémy Gyula

Az egészségügyi személyzet és felszerelés korszerűsítése.

1936

6

175-181p

Győry Albert

A szimulálás.

1936

6

181-186p

Tövisházy Ferjentsik Ottó

A vezérkar fejlődésének rövid vázlata.

1936

4

196-206p

Timon Béla

Attila és a hun-magyar leszármazás.

1936

4

206-210p

Ákosfy Barna

A gyulai vár ostroma 1566-ban.

1936

5

202-213p

Major Miklós

Egy taracküteg fegyverténye.

1936

6

187-192p

Bialoskórski Ödön

A  hadtörténetkutatás útjáról és feladatairól.

1936

6

192-199p

Szatmáry Rezső

Gázsérült lovak ellátása a világháborúban.

1936

4

211-218p

Süle Gábor

A ló fogazata és a tápállapot.

1936

4

218-223p

Ágoston Béla

Az öszvér és a kistermetű ló a hegyiszolgálatban.

1936

5

214-219p

Szakonyi Lajos

Lótenyésztés , lóverseny és úrlovassport.

1936

5

221-226p

Imreh  Miklós

A m. kir. honvédség  állategészségügyi statisztikája az 1935.évről..

1936

6

200-209p

Bernard Arthur

A ló térhódítása.

1936

6

210-212p

Kern Károly

A IV. téli Olympiai játékokon szerzett tanulságok.

1936

4

224-234p

Dienes Gyula

Hozzászólás a „Lóversenysporthoz” c. közleményhez.

1936

4

234-236p

Dienes Gyula

A sport honvédelmi jelentősége , fejlesztésének módjai és eszközei.

1936

5

226-243p

Somogyi Endre

Az olympiai öttusa ( modern pentatlon ) edzésünk eddigi mérlege.

1936

6

213-227p

Maszalay Lajos

A sport mint a harckiképzés elősegítője.

1936

6

227-231p

Nagy Bódog

A lovasság tüzelése lóhátról.

1936

4

237-238p

Dezsény Miklós

A német tengeri haderő fejlődése 1919-1936.

1936

4

238-240p

Csaszkóczy Emil

Szovjetoroszország haderje.

1936

5

244-249p

Csipkés Ernő

A vezetés folytonosságának biztosítása.

1936

6

232-234p

Jock János

Gyalogság harceljárása nappal és éjjel.

1936

6

234-237p

Berkó István

Buda visszavételének 250 éves évfordulója.

1936

9

192-199p

Bialoskórski Ödön

Tüzérség találkozóharcban.

1936

7

47-55p

Bogányi János

A gumi mint világgazdasági tényező.

1936

7

167-175p

Boldizsár János

A légvédelmi gránát repesztere.

1936

7

135-147p

Csalány Ferenc

Makadám utak korszerű helyreállítása.

1936

7

123-133p

Dienes Gyula

Az infra-vörös sugarak alkalmazása a légicélok éjjeli felkutatásában.

1936

7

133-135p

Dienes Gyula

A elektrotechnika oktatása.

1936

9

153-163p

Ehrilch Géza

A lovasság tüzelése lóhátról.

1936

7

240-244p

Fáy Barna

Gyalogság és tüzérség együttműködése.

1936

9

32-39p

Fehér Béla

A szovjetorosz hadsereg vezetői.

1936

9

240-242p

Feketehalmy Czeyder Ferenc

A repülés befolyása az olasz-abesszin háborúra.

1936

9

94-101p

Győrffy László

Katonai vonatkozású asztrológiai érdekességek.

1936

9

237-240p

Harsányi Gábor

Új bombázógép megoldások.

1936

7

118-122p

Hazslinszky-Krull Géza

Idomítás az oszlopok között.

1936

9

207-211p

Héjja Pál

A tábori kórházak Buda ostrománál.

1936

9

180-191p

Horn Arthur

Új irányelvek a postagalamb helyesebb felhasználására a katonai hírszolgálatában.

1936

9

144-152p

Kaltrovits Antal

A géppuskák légvédelemben.

1936

9

46-54p

Kéler László

Géppuskák harca páncéljárművek ellen.

1936

9

90-93p

Kemechey Jenő

Páncélozott járművek.

1936

9

126-143p

Kémery Egon

Történelmi adalékok a háborús élelmezés fejlődéséhez.

1936

9

166-179p

Kishonthy Endre

Magyarország közgazdasági mérlege az 1935.évben.

1936

7

157-167p

Köhler Ernő

Korszerű lovasság.

1936

7

38-47p

Köhler Ernő

Motorizálás , lovasság kérdése francia megvilágításban.

1936

9

39-46p

Major Miklós

Sielec hősi védelme 1915.február 28-án.

1936

9

16-32p

Major Sándor

A katonaló teljesítőképességének elbírálása.

1936

7

206-230p

Medek Béla

A légvédelmi fényszórók fényereje.

1936

9

164-165p

Mersich Jenő

Az utolsó 200 méter a támadásban.

1936

7

10-26p

Németh József

Az olasz-abesszin háború.

1936

8

1-230p

Nyáry Iván

A találkozóharc problémája.

1936

7

1-10p

Ordassy Pál

Csapatvonatok vezetése és utánszálló szolgálata.

1936

9

66-76p

Peterdy Ferenc

A lembergi visszavonulás fedezése a VI.hadtestnél 1914 szeptember 13-14-én.

1936

7

192-205p

Rédey Ferenc

Az istálló higiénéje.

1936

9

211-217p

Rostoványi Lajos

Mindent a harckiképzésért.

1936

7

26-38p

Scholcz Imre

Intézkedés a tüzérséggel.

1936

7

56-81p

Somfay Elemér

Fontosabb sportágaink a berlini olimpia tükrében.

1936

7

231-239p

Somogyi Endre

A XI: Olympia.

1936

9

218-236p

Szegheő István

A légügyi egyezményekről.

1936

9

117-125p

Szentesy József

Háborúk okai.

1936

9

200-206p

Szentnémedy Ferenc

Háborús propaganda repülőgépek útján és ennek veszélyei.

1936

7

97-115p

Szentnémedy Ferenc

Az olasz repülőerők működése Abessziniában.

1936

9

102-116p

Szollás László

Apróságok a IV. téli Olympiáról.

1936

7

186-191p

Szurmay Tibor

Cserkészet és honvédelem.

1936

9

54-62p

Tarnaváry Árpád

A golyószórólőszer málházása és pótlása.

1936

7

92-96p

Tarnaváry Árpád

Ismét a puskás század korszerű fegyvereiről.

1936

9

77-90p

Telbisz Albert

Kórház és légvédelem.

1936

7

176-185p

Temesváry Gerő

A kispuskalőtér rendeltetése.

1936

7

82-91p

Tóth Elemér

Csapatszállítások repülőgéppel és ejtőernyős kirakások.

1936

7

117-118p

Tömösy Jenő

A vezér szuggesztív hatása a hadseregre.

1936

9

1-15p

Vasady Béla

A rádió vevőkészülékek szelektivitása.

1936

7

148-156p

Vincze Lajos

Menetszállítás éjjel.

1936

9

62-66p

Almásy Pál

Oroszország háborús készülődése.

1936

12

128-140p

Antalffy Jenő és Rosztóczy Ernő

A katonai élelmezésről orvosi szempontból.

1936

11

176-213p

Arady István

Kis államok háborús eszközei.

1936

10

29-35p

Ary István

A lovak csökönyössége.

1936

12

224-228p

Ásvány Ernő

Állategészségügyi statisztikák tanulságai.

1936

11

203-216p

Baranyi Károly

A gyalogság harcproblémája és felszerelése.

1936

11

55-60p

Berkó István

Az idegenlégió.

1936

11

232-239p

Bernard Artur

A lovak védelme a kicsúszás ellen.

1936

12

218-224p

Csipkés Ernő

Az államerődítésről.

1936

11

161-165p

Dánfy Mihály

A gyalogság szétbontakozásának oltalmazása sürün fedett terepen.

1936

12

54-57p

Dezsény Miklós

Angol vállalkozás a kronstadti vörös hajóhad ellen.

1936

10

243-247p

Dienes Gyula

A légvédelmi fényszórók és fülelők.

1936

10

161-168p

Dravucz Antal

Lövedékek behatolási mélysége földművekbe.

1936

10

157-161p

Fabini Tivadar

A légvédelem jelentősége.

1936

11

137-144p

Feimer László

Az új angol hadihidak.

1936

12

148-160p

Feketehalmy-Czeydner Ferenc

Az európai egyensúly kialakulása katonai-politikai szempontból.

1936

11

3-20p

Fucsek László

A nyersolaj jövője.

1936

11

166-175p

Giczey György

A légvédelmi tüzérség harceljárásának alapjai.

1936

11

127-137p

Gyulai István

A korszerű repülőgépépítés jellemzői.

1936

11

121-126p

Hausenblasz Károly

Hogyan kövesse a gyalogság a harckocsi támadást.

1936

10

35-50p

Hernády Károly

Harckocsielhárítás.

1936

10

68-71p

Hille Alfréd

Feljegyzések  a tábori időjelző szolgálatáról.

1936

10

123-128p

Istvánffy László

A légi hadijog kiéptésének fontossága.

1936

11

95-104p

József Ákos

A rohamzászlóaljak.

1936

11

66-76p

Kéler László

Géppuskás század harcgyakorlata éles lőszerrel.

1936

10

80-96p

Kemechey Jenő

A Dunántúl meghódítása 1705-ben és védelme 1707--ben.

1936

10

205-214p

Kerényi István

Az aluminium felhasználására az elektromos vezeték- és kábeltechnikában.

1936

10

129-136p

Kevei  (Richter) János

A játékok és az úszás testi lelki és lélektani hatása Európa világháborús nemzeteire.

1936

11

217-224p

Kilián Zoltán

A műsorszóró rádió háborús szerepe.

1936

11

156-160p

Kistelegdi Ernő

A  repülőfelderítés lehetőségei.

1936

10

119-122p

Kistelegdy Ernő

Bombázó repülők kiképzése.

1936

12

118-123p

Krahm László

Energetika szemlélet és haditechnika.

1936

10

54-67p

Laborczy Vilmos

Lovasok sérülései.

1936

10

193-204p

Lakatos Ferenc

Rajtaütés túlerővel szemben.

1936

12

240-243p

Lukács Béla

Egy félbehagyott átkarolás és tanulságai.

1936

11

20-44p

Magyar Ödön

A csapatvezér és tüzérparancsnoka.

1936

10

50-54p

Major Miklós

Szuez a geopolitikai érdekek gyúpontjában.

1936

10

169-204p

Mares István

Lovaspóló mérkőzések a berlini olimpián.

1936

11

224-231p

Markó Árpád

Magyarország állapota a Rákóczy-felkelés előtti évtizedekben.

1936

11

190-202p

Markovits Árpád

Propaganda.

1936

10

71-79p

Maróthy Géza

A külföldi államok jelenlegi hadihidrendszerei.

1936

12

140-148p

Máté-Törék Gyula

Nemzeti hadügyi hitvallásom.

1936

12

1-10p

Merl Zoltán

A magyar katonaruha és felszerelés múltjából.

1936

12

168-186p

Móricz Béla

Páncélos csapatok szervezése.

1936

12

57-68p

Moys Elemér

Az iskolaépítés.

1936

10

230-240p

Muzsay András

Gyalogsági ágyu átlövése és ellövése.

1936

12

80-87p

Nagy Béla

Vállalkozások az ellenség hátában.

1936

12

96-103p

Nyáry Iván

A legelső haditapasztalatok okmányai.

1936

10

214-220p

Ordasi Pál

Csapat- és seregestek.

1936

11

61-66p

Pálosy János

Magyar harcmód—magyar kiképzés.

1936

10

13-29p

Pálosy János

Függőleges átkarolás.

1936

12

27-41p

Pálosy János

Harcszerű tájrajzok készítése.

1936

12

164-167p

Papp Gyula

Belövés az aknavetővel.

1936

12

87-95p

Paulik Ferenc

Újítások az elhelyezési körletek létesítésénél.

1936

12

243-246p

Peterdy János

A raj rohama és szervezete.

1936

12

41-53p

Petrovay Károly

A kerékpáros csapatok mozgékonysága.

1936

12

68-79p

Podhradszky Andor

Vadászoltalom a légvédelem keretében.

1936

10

97-103p

Polgár Ede

Néhány szó az óvóhelyfödémek méretezéséről.

1936

11

144-155p

Rostoványi Lajos

Csapatvezér, tüzérparancsnok.

1936

10

241-242p

Rostoványi Lajos

Katonai tárgyú műsor a rádióban.

1936

11

240-241p

Roxer Pál

Idegen állomok polgári légoltalma.

1936

10

148-157p

Sándor Miklós

A francia hadegészségügyi statisztika rendszere.

1936

12

187-202p

Stefán Valér

Különös eljárások a találkozóharcban.

1936

10

1-13p

Szabó Lajos

Éjjel vagy nappal szállítsunk.

1936

11

76-82p

Szentnémedy Ferenc

Az olasz-abesszin háború hatása a légügyre általában.

1936

10

104-119p

Szentnémedy Ferenc

A légiháború és védekezés módjai.

1936

11

104-120p

Szentnémedy Ferenc

Páris légvédelme a világháború alatt.

1936

12

104-118p

Szodfridt Imre

Hogyan tartsunk legénységi lovardát.

1936

10

221-229p

Szőke Endre

Savoyai Jenő herceg és Magyarország.

1936

12

203-217p

Tóth Elemér

Az éjjeli bombázásról.

1936

12

124-127p

Ujváry Elemér

A puska mint a légvédelem fegyvere.

1936

11

83-94p

Várady-Szabó Andor

A tenisz etikai és testnevelési jelentősége, jövője és fejlődési lehetőségei hazánkban.

1936

12

229-239p

Vásárhelyi Boldizsár

Vizi úthálózatunk jelenlegi helyzete.

1936

10

136-147p

Virányi Ferenc

A cs. kir. haditengerészet vállalkozása  Ancona ellen.

1936

11

45-53p

Weber József

Erdő, mező légvédelme.

1936

12

160-164p

Weldin János

Honvéd rohamütegek támadásban.

1936

12

10-26p