XIV. évfolyam

2. szám

2004. június


Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGPOLITIKA

Nagy László: Az EU közel fél évszázados történetébõl

Gyarmati István: A Magyar Honvédség az Európai Unióban

Bencze József: A vámszolgálatok a világkereskedelem biztonságának fenntartásában

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Nagy Gábor: Haderõ-átalakítás és haderõ fejlesztés

Felházi Sándor–Mlinárik László: A tüzérség korszerûsítésének és fejlesztésének alternatívái

Szabó Sándor–Kovács Tibor: A mûszaki támogatás új elvei

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Tomolya János: A tapasztalatok hasznosítása és a katonai szaknyelv fejlesztése

Lippai Péter: A küldetésorientált vezetés történelmi tapasztalatai

FÓRUM

Siposné Kecskeméthy Klára: A Mediterrán Párbeszéd a biztonság és az együttmûködés erõsítésében

Bartha Tibor: Személyek elleni akusztikus fegyverek, mint nem halálos eszközök

Lendvay Marianna–Zsigmond Gyula: Komplex villamos rendszerek megbízhatóság-elemzési módszerei

A TÁRSASÁG HÍREI

Tájékoztató a Magyar Hadtudományi Társaság küldöttgyûlésérõl

A küldöttgyûlés határozatai

A Társaság közhasznúsági jelentése a 2003. évrõl

A Társaság tisztségviselõi a beszámoló és tisztújító küldöttgyûlés után

A Magyar Hadtudományi Társaság pályázati felhívása a 2004. évre

A Hadmûvészet i Szakosztály vitafóruma

A Védelemgazdasági Szakosztály ülése

Egy hiánypótló könyv

Pályázat – BTR–80 harcjármû fejlesztési lehetõségei a kor kihívásainak tükrében