XIV. évfolyam

1. szám

2004 március


Tartalomjegyzék

Deák Péter:     Haderőn kívüli feltételek és hatások a Magyar Honvédség reformjában

BIZTONSÁGPOLITIKA

Demkó Attila :      A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének változásai

Szabó A. Ferenc:    Nemzetközi migráció és biztonság

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Szabó József:     A magyar légierő és a típusváltás

Pekó József:     A haderőreform néhány stratégiai kérdése

Krizbai János:      Kihívások előtt a honvédség foglalkoztatáspolitikája

Hajma Lajos:      Új tendenciák a haderők fejlesztésében

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Seebauer Imre:      A katonai vezetéselmélet a védelmi felülvizsgálat tükrében

VÉDELEMGAZDASÁG

Jároscsák Miklós:      A haderő-fejlesztési kísérletek gazdasági tervezésének tapasztalatai

RENDVÉDELEM

Sallai János:      Németország határ menti rendőri együttműködésének tapasztalatai

FÓRUM

Kovács Tibor:      A túlélőképesség fokozásának műszaki feladatai

Oroszi Antal:      Hadtudomány-történeti unikum

Padányi József:      Egy könyv margójára

A TÁRSASÁG HÍREI

A Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője cím megújításának és odaítélésének rendje

Változások a szerkesztőbizottság összetételében

A HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG ÜLÉSE

Varga Mihály:      Milyen lesz a XXI. századi Magyar Honvédség?