XII. évfolyam

4. szám

2002. december


Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGPOLITIKA

Pirityi Sándor     NATO a Keleti-tengertõl a Fekete-tengerig - Gyorsmérleg a prágai csúcstalálkozóról

Kõszegvári Tibor    A 21. század világképe és veszélyei

Kõvári László–Nagy László   A nemzetközi terrorizmus és Oroszország

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Bognár Károly    A háború és a hadtudomány fogalmának és tartalmának metamorfózisa

Lits Gábor    Fenyeget-e még a baktériumfegyver veszélye?

Vasvári Tibor    A légierõ fejlesztésének fõbb irányairól

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Farkas Zoltán    A hivatásos állomány felkészítésérõl, kiképzésérõl

Kiss Sándor    A biztonságtechnikai képzés fejlesztése

Petrovics Mihály    Számítógépes harcvezetõ rendszer a Magyar Honvédség részére

FÓRUM

Varga Mihály    A vezérkar hadtudományi alapítványa

Hangya Gábor    A biztonságpolitika hatása a haditechnikára

Kovács Tibor    Mérgezõ anyagok fizikai elvû kimutatása

Kovács Csaba    A „Doktrínafejlesztés 2002.” tudományos konferenciáról

Varga Mihály    A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tevékenységérõl

A TÁRSASÁG HÍREI

A magyar tudomány napja, 2002, ünnepi hadtudományi rendezvénysorozat

A Magyar Hadtudományi Társaság kitüntetettei

Az MHTT elnökségének és intézõbizottságának üléseirõl

Beérkezett pályázatok

A szakosztályok életébõl

Újjáválasztották a Hadtudományi Bizottságot