XII. évfolyam

3. szám

2002. szeptember


Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGPOLITIKA

Pirityi Sándor    Érdekek „határok nélkül”  – érdekkivetítés és geopolitika

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Pekó József    A nemzeti katonai stratégiaalkotás és modernizáció alapkérdései

Háber Péter–Kiss Jenõ    Professzionális, hivatásos vagy önkéntes…?

Hautzinger Gyula    Önkéntesség alapján szerveződő új típusú fegyveres erő

Páwel Zahradnicek    Vegyi üzemek rombolásának várható hatásai a csapatok tevékenységére

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Gál Anna    Gondolatok a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem átalakításáról

Szelei Ildikó    A katonai fõiskolai hallgatók pályamotívumainak jellemzői

Kassai Károly    Az elektronikus információk védelmének területei

FÓRUM

Bajó József    A frekvenciadíjazás és a katonai frekvenciahasználat

Csabai György    A megerõsített és operatívabb békepartnerség

SZEMLE

Pataky Iván    A nemzetbiztonsági szolgálatokról

A HM Oktatási és Tudományszervezõ Fõosztály kiadványairól

A TÁRSASÁG HÍREI

Petrovics Mihály    A tüzér szakosztály rendezvényei