XII. évfolyam

2. szám

2002. június


Tartalomjegyzék

Ács Tibor    Kossuth és a hadtudomány      3

BIZTONSÁGPOLITIKA

Nagy László    Európai biztonságpolitikai intézmények múltja és jelene

Pohl Árpád    Az új osztrák biztonsági és védelmi doktrína

Katona Magda    A talibok és Pakisztán katonai együttmûködése

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Hajma Lajos    A váratlanság szerepe az USA hadmûvészetében

Páwel Zahradnicek    Atomerõmûvekben keletkezett károk, rombolások hatásai a harcoló csapatok tevékenységére

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Szabó Miklós    A Honvéd Törzstanfolyam története

Ruttai László–Krajnc Zoltán  Gondolatok a légierõ vezetésérõl

Padányi József–Harai László   Az Essential Harvest hadmûvelet mûszaki támogatása, a magyar fegyvermegsemmisítõ csoport tevékenysége

FÓRUM

Varga Mihály    Konferencia az etikai kódexrõl

Frigyesi F.–Lévai Z.–Rónaky J.–Solymosi J.    Radioaktív hulladékok biztonságos hazai elhelyezése

SZEMLE

Veress D. Csaba    A mezõkeresztesi csata, 1596

Pataky Iván    Figyelemre méltó kezdeményezés

A TÁRSASÁG HÍREI

A küldötgyûlés tanulságai

Az MHTT szabadegyetemi elõadás-sorozatáról

Az Intézõbizottság ülésérõl

Az MHTT 2002. április 5-i küldöttgyûlésének határozatai

A MHTT közhasznúsági jelentése a 2001. évrõl

A szakosztályok rendezvényei