XII. évfolyam

1. szám

2002. március


Tartalomjegyzék

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Kõszegvári Tibor    A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai

Pekó József    A haza katonai védelme modernizációjának alapkérdései

Jároscsák Miklós    A fogyasztói logisztikai rendszer fejlesztésének irányai

Munk Sándor    Az információs mûveletek típusai és modelljei

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Kanyó Lászlóné    A tiszti hallgatók pályaválasztásának néhány jellemzõje

Kassai Károly    A minõsített információk és adatok védelme

RENDVÉDELEM

Endrõdi István    Katasztrófavédelmi információs rendszer

FÓRUM

Móricz Lajos    Van múltja és jövõje a hadtudománynak!

Bimbó József    Az Afganisztán elleni légi hadmûvelet

Szabó A. Ferenc    Tudományos szimpózium a magyar 56 nemzetközi jelentõségérõl

Zsigmond Gyula    A komplex villamos rendszerek minõségszemléletû elemzésérõl

Ifj. Szabó Miklós    Entebbe ostroma

Vasóczki Zsuzsa    NATO Védelmi Akadémia

Oroszi Antal    Honvédelmi reformok, haderõ-átalakítás

A TÁRSASÁG HÍREI

Akadémiai székfoglaló . . .  

Hadtudományi konferencia (Varga Mihály)

A társaság intézõbizottságának ülésérõl

2001. évi pályázati eredmények

Pályázati felhívás a 2002. évre . . . . . . .  

Megalakult a társaság 23. szakosztálya

Élõ történelem a Komáromi Erõdben

REPERTÓRIUM

A Magyar Hadtudományi Társaság 1991–2001 között megjelent kiadványainak repertóriuma