XI. évfolyam

4. szám

2001. december


Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGPOLITIKA

Bognár Károly    A biztonságpolitika és a képességalapú haderő

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Háber Péter    A haderő-átalakítás néhány aktuális kérdése

Lakatos László    Megváltozó sorkatonai szolgálat,  vagy csak szolgálatiidõ-csökkenés?

Ruzsás Lajos    A hadsereg feletti civil kontroll  megvalósulásának gyakorlati kérdései

Bak Antal    A magyar katonai térképészet 80 éve

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Turcsányi Károly–Gáspár Tibor–Lengyel János  A kanadai haderõ mérnök-mûszaki szolgálatainak képzési rendszere

Kovács Tibor    A biológiai anyaggal fertõzött körzetek veszélyességének értékelése

Tóth György    A vezetéstámogató rendszerek fejlesztésérõl

HADITECHNIKA

Szentesi György    Gripen-repülõgép a magyar légierõben

FÓRUM

Szabó Mária    Katonás-e még a férfiideál?

Felházi Sándor    A NATO-kompatibilis magyar tüzérség

Izsa Jenõ    A biztonsági tisztek pályaválasztási motívumai

SZEMLE

Ács Tibor    A szabadságharc kitüntettjei és kitüntetései

Várhegyi István    Gondolatok egy cikk kapcsán

A TÁRSASÁG HÍREI

Honvédelemért a magyar tudomány napján

A társaság 2001. évi díjazottai

Hadtudományi szabadegyetem

Tájékoztató a társaság intézõbizottságának ülésérõl

A szakosztályok életébõl