XI. évfolyam

2. szám

2001. június


Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGPOLITIKA

Deák János    A 21. században lehetséges fegyveres konfliktusok és háborúk főbb jellemzői

Bognár Károly     A biztonsági és a katonai helyzet fontosabb változásai a ‘90-es években

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Kovács László    Az elektronikai hadviselés helye és szerepe a jövő információs hadviselésében

Ványa László    Az elektronikai hadviselési csapatok: hogyan tovább?

Krajnc Zoltán–Berkovics Gábor–Horváth Mihály A magyar légierő-doktrína determinánsai

Gelsei András    Béketámogató műveletek

Pirityi Sándor    Marketing és hadtudomány  – „akadémiai ötvözetben”

A HM Tudományszervező Tanácsának pályázati felhívása

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Mlinárik László–Felházi Sándor A tüzértiszti és -tiszthelyettesi képzés új követelményei

VÉDELEMGAZDASÁG

Turák János    Védelmi ipar–védelemgazdaság

FÓRUM

Ács Tibor    A katonai szellem ébresztése  (Pilch Jenő tudományos hagyatéka)

Kovács Tibor    A szegényített urántól származó toxikus- és sugárterhelések az Öböl-háború résztvevőinél

Piros Ottó    A gépjárművek fejlesztésének követelményei

SZEMLE

Pataky Iván     A magyar huszár

Csabai György    Információs korszak, információs háború

TÁRSASÁGI ÉLET

Tisztújító küldöttgyűlés

A Magyar Hadtudományi Társaság április 6-án rendezett konferenciájáról

A haditechnikai szakterület humánerőforrás-gazdálkodásának aktuális kérdései

Robothadviselés-konferencia a nemzetvédelmi egyetemen

A szakosztályok életéből