XI. évfolyam

1. szám

2001. március


 

Tartalomjegyzék

HADERŐREFORM

Szabó József    A honvédelem reformjának egyes kérdései

Czoller Ernõ    Az euroatlanti integráció hatása a magyar haderőstruktúrára

Pekó József    A haderőreform stratégiai alapkérdéseiről

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Halász László–Solymárné Szőcs Andrea–Solymosi József  A biológiai és a vegyi fegyverek leszerelésének ellenőrzése (verifikációja)

Solymosi József    A meddő urán hasznosításának katonai-műszaki áttekintése

Krejgyin, Sz. V.    Globális és regionális nukleáris elrettentés: a rendszer alapelvei és kritériumai

Csabai György    Katonai technológiai trendek a 21. század elején

VEZETÉS–KIKÉPZÉS

Kuti Ferenc    A civil kontroll és gyakorlatának egyes kérdései a rendvédelmi szerveknél

Kassai Károly    A híradó és az informatikai rendszer korszerűsítése és védelme

RENDVÉDELEM

A határőrizeti rendszer korszerűsítéséről

Zsigovits László    A leendő határrendészeti rendszer elemei

Nagy Pál    Tudásalapú adatfeldolgozás a határaink biztonságáért

FÓRUM

Zachar József    A Magyar Tudományos Akadémia utolsó katonatagja: Markó Árpád ezredes, 1885–1966

Gubicza József    A menekültügy nemzetközi és hazai történetéből

SZEMLE

Pataky Iván    Széljegyzetek a civil kontroll témájához

Móricz Lajos    Katonapolitika és hadsereg, 1920–1944

Varga Mihály    Egy könyv margójára

TÁRSASÁGI ÉLET

Padányi József    Tíz év a hadtudomány szolgálatában

Pekó József    A hadművészeti szakosztály évzáró ülése

Ványa László    Az elektronikai-informatikai szakosztály beszámoló-vezetőségválasztó üléséről

Pályázati eredmények

A társaság beszámoló és vezetőség-választó küldöttgyűlése

Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának üléseiről

Pályázati felhívások

A doktoranduszok V. világtalálkozója