EGYETEM

Tisztelt Látogató!

A magyar nyelvű, felsőfokú tisztképzés 2008-ban ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. A magyar katonai felsőoktatás patinás múltja szilárd alapot biztosít a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jelenének formálásához is.

 

A hadsereg és a honvédségben szolgáló katonák küldetése az, hogy ha kell, harcoljanak a magyar nemzet szabadságáért, jogaiért és méltóságáért, ha kell önmagukat is feláldozzák a haza függetlenségéért, esküjükhöz híven minden veszélytől és bajtól oltalmazzák hazánkat. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Magyarország egyetlen katonai felsőoktatási intézménye, amelyben a magas szintű katonai hivatás gyakorlásához szükséges szakmai felkészítésen túl a hagyományok tiszteletére, a haza iránti kötelezettségek teljesítésére, élethivatásukra is felkészítik a hallgatókat. A hazai és nemzetközi védelmi szférában eredményesen tevékenykedni tudó civil szakemberek képzése is folyik az Egyetemen, amely egyben elismert szakmai kutatóműhelye a hadtudományok és katonai műszaki tudományok egyes területeinek is. Az Egyetem sajátos képzési rendszere markánsan jelenik meg a magyar felsőoktatásban, hiszen nemcsak a tárgyi tudás elmélyítése a fontos, hanem a szakma iránti szeretetre, az elhivatottságra való nevelés is jelentős szerepet kap. A tisztképzés elitképzés. Csak a hazáját szerető, korszerűen képzett, magas erkölcsi és szakmai színvonalon álló honvédtisztek képesek megfelelni a 21. század kihívásainak. Az Egyetem oktatáspolitikájának legfontosabb célkitűzése az, hogy a hallgatókat személyre szabott képzési rendszerének köszönhetően a legjobb eredményekkel, felkészülten bocsássa ki.

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem olyan dinamizáló tényezője kell legyen a magyar felsőoktatásnak, amely követendő példával szolgálhat mások számára is. Ezt elérendő, a mesterképzési szakok alapításával és indításával Magyarországon elsőként tett eleget a felsőoktatás iránt támasztott nemzetközi oktatáspolitikai igényeknek. A ma is meglévő, kiváló együttműködést a védelmi és a civil szférával tovább kell erősíteni, ezt közös, hazai és nemzetközi kutatási programokkal, hatékony fejlesztésekkel, kiváló szakemberek és vezetők oktatásba történő még intenzívebb és szélesebb körű bevonásával fogjuk megvalósítani.

 

Tisztelt Látogató!

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oldalait tanulmányozva Ön megismerkedhet a honvédséggel és a honvédelem ügyével, a ZMNE történetével, jelenével és jövőbeni terveivel is. Eleget fogunk tenni a magyar tisztképzés iránt a XIX. század kezdetei óta támasztott társadalmi igényeknek és olyan tiszteket és civil szakértőket bocsátunk ki, akik szakmai és emberi helytállása, hazaszeretete, erkölcsi tartása kikezdhetetlen.

 

Bízom benne, hogy e tiszteletreméltó és értékes hagyományokkal rendelkező, de a XXI. század tudásalapú társadalma által támasztott követelményeknek is megfelelni képes, megújuló egyetem felkelti érdeklődését!

 

 

 

Budapest, 2010. június

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

Tájékozató a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről

 

A Kormány 1278/2010. (XII.15.) határozatával döntött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, amellyel a közszolgálati felsőfokú szakemberképzést egységes intézményi alapokra kívánja helyezni.

 

A Kormánydöntés alapján az új egyetem a honvédelmi és katonai felsőoktatást végző Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a rendvédelmi és rendészeti felsőoktatást képviselő Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetemtől különváló, a közigazgatási felsőoktatást alaptevékenységként folytató Közigazgatástudományi Kar egyesülésével jön létre.

 

A jogelőd intézmények 2012. január 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem önálló karaiként működnek tovább hagyományaik megőrzésével, a szorosabb oktatási és kutatási együttműködés, valamint a hatékonyabb működtetés érdekében.

 

Az új egyetem megalapítását, az átalakulás és a működés részletes szabályait törvény fogja meghatározni.

 

A jelenleg futó szakokat nem érinti az intézményi változás.

 

A tanulmányaikat 2012. január 1-je előtt megkezdő hallgatók diplomájában jelenlegi intézményük neve és (2012-től) a diplomát kiadó Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogutód kar neve is szerepelni fog.

 

 

 

Rovatok

Küldetés, feladat

Az egyetem küldetése

Szervezet

Az egyetem szervezeti felépítése ábrán

Vezetők

A ZMNE vezetői

Testületek

A ZMNE testületei

Nemzetközi kapcsolatok

A ZMNE nemzetközi kapcsolatai

Minőségbiztosítás

Az egyetemi minőségirányítási (minőségbiztosítási) tevékenysége

Pályázatok (K+F+I)

Pályázati eljárási rend és lehetőségek, központi információk

Az egyetem története

Névadónk és az egyetem története

Partnereink

Legfontosabb együttműködő és felsőfokú tanintézeti partnereink

Közérdekű információk

Az egyetem adatai

Tények, adatok

Támogatók listája

Elérhetőségek

Központi szám

+36 (1) 432-9000

Postai cím

1581 Budapest, Pf.: 15.

Kampuszok

Budapest, X. Hungária krt. 9-11.,
(1) 432-9000

Szolnok, Kilián út 1.,
(56) 512-530

E-mail

Általános információ
E-mail küldése

 


Vissza a főoldalra

Segítség