Fórum '99/2

ZMNE honlapra
Tartalom


Megemlékezés a doni katasztrófárólA közelmúltban az izbégi helyõrségi templomban immár harmadszor emlékeztek meg a szentendreiek a második magyar hadsereg doni katasztrófájáról. Van miért és kikre emlékeznünk, hiszen - eddigi ismereteink szerint - nyolcvanöt szentendrei katona halt meg a második világháborúban. Többségük az 1943. január 12-én kezdõdõ doni szovjet áttörés során halt hõsi halált.

Katonai díszõrség mellett, hatalmas gyertyafényben Magassy Sándor evangélikus tábori lelkész bevezetõ szavai és imája után Hankovszky Béla katolikus tábori lelkész arra szólította fel a résztvevõket, hogy tanítsák meg fiaikat emlékezni.

Szirony György nyugdíjas ezredes Gyóni Géza "Csak egy éjszakára" címû megrendítõ versét mondta el. Õt követte dr. Szakács Lajos alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karának tanszékvezetõ tanára, aki a hadtörténész tárgyilagosságával vázolta föl a második magyar hadsereg történetét. Megállapította, hogy a négyszeres túlerõvel támadó szovjet erõkkel szemben - noha a katonák hõsiesen harcoltak - a magyar hadsereg eleve vereségre volt ítélve.

A körülmények áldozatai, az elesettek, katonai szempontból mindenképpen hõsi halottak, a seregek Ura adjon nekik örök nyugodalmat - fejezte be beszédét a hadtörténész.

Résztvevõként emlékezett vissza a harcokra dr. Ladó László, a Budapesti Mûszaki Egyetem nyugdíjas professzora. Az egykori ütegparancsnok segédtiszt elmondta: azért menekült meg az egész egység, mert tisztjeik felkészítették és egybetartották a katonákat. Így szólt a parancs: "Ne menj soha egyedül, nemcsak azért, hogy segíthessenek, hanem, hogy te is segíthess másoknak".

Befejezésül a Zrínyi Kórus, a Nemzetvédelmi Egyetem vegyes kara - Holló Gyula vezényletével - magyar és külföldi szerzõk mûveibõl adott mûsort, amelyben elhangzott Kodály "Esti dala" és Erkel "Éljen hazánk, magyar nemzetünk" címû kórusmûve is.

Végezetül a vendégek - többek között dr. Bodrogi László mérnök ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karának dékánja, Szabó János mérnök vezérõrnagy, a Budapesti Helyõrség parancsnoka, dr. Húth József mérnök ezredes, a Szent László Honvéd Kaszinó elnöke, Miakich Gábor polgármester, a Domonkos szerzetesrend képviselõi, valamint a hõsi halottak hozzátartozói - elénekelték a Himnuszt.

A szép megemlékezést a Szent László Honvéd Kaszinó vezetõsége rendezte.

Hodoli István