Fórum '99/7-8.

ZMNE honlapra
Tartalom

A nyelvi továbbképzés lehetõségei Moszkvában


Moszkva délnyugati részén gyakran hallhatunk beszélni embereket mindenféle idegen nyelven. Ezek az emberek - tanárok és diákok - mind azért jöttek Moszkvába, hogy saját szemükkel lássák az oroszországi változásokat. Kialakítsák saját, ezzel kapcsolatos álláspontjukat, majd pedig a késõbbiekben, megtalálják az együttmûködés egyéni módozatait.

Az Alexander Szergejevics Puskin nevét viselõ Orosz Nyelvi Intézetet 1967-ben alapították. 1974 óta önálló állami oktatási és tudományos intézet, amely a külföldiek orosz nyelv-oktatására, az orosz, mint idegen nyelv oktatási anyagainak (tankönyveinek és segédleteinek) kidolgozására szakosodott.

Az intézet sokoldalú kapcsolatokat ápol nemzetközi szervezetekkel: Unesco és Európa Tanács, tagjai az orosz nyelv és irodalom szakos tanárok Nemzetközi Szövetségének (MAPRJAL). Az intézet partnerei között vannak: nagy-britanniai, magyarországi, dél-koreai, németországi, amerikai, olaszországi, USA-beli (Harward, Ohio), japán egyetemek és fõiskolák.

Az intézet tudományos rangját szakemberek képviselik, akik között vannak akadémikusok, a tudományok doktorai, professzorok és több mint száz kandidátus. Az intézet lehetõvé teszi a doktori képzésben, az aspirantúrában és a mesterképzésben való részvételt úgy az egyetemi alapképzésben, mint a továbbképzésben. Évente 4500 külföldit képeznek az intézetben. Köztük 220-an aspiránsképzésben, 80-an mesterképzésben és a 8-an doktori képzésben vesznek részt.

Az intézetben különféle orosz nyelvtanfolyamokat szerveznek. Azok számára, akiknek van reális vagy potenciális lehetõségük arra, hogy oroszokkal beszéljenek, a tanítás a beszédfejlesztést célozza, elõtérbe kerül a beszédgyakorlat.

A nem bölcsész képzettségû szakemberek számára tartott foglalkozások célja a szakirodalom olvasási készségének fejlesztése.

A tantermi foglalkozásokon kívül rádió és videós órák is vannak, amelyek hatékonyabbak az orosz nyelv népszerûsítésében. Az intézetben speciális kurzusok folynak, amelyeket a tanárok állítanak össze.

Ilyen tanfolyamon vettek részt a ZMNE tanárai különbözõ országokból érkezett tanárokkal együtt.

Mi a "Civilizáció és kultúra" címû kurzust választottuk; amely a következõ témákból állt:

a lakosság entográfiai aspektusból,
az orosz kultúra forrásai és hagyományai,
a pravoszláv kultúra Oroszország történelmében,
az oktatási rendszer története és jelenlegi helyzete Oroszországban,
az Orosz Föderáció politikai rendszere,
a jogállamiság, a fogalom jelentése és kialakulása.

A tanítás magas szakmai szinten folyik, csoportokban és egyénileg egyaránt. Az intézetben gyakran szerveznek fakultatív múzeumlátogatásokat, Moszkva elõvárosaiban is.

A kéthetes moszkvai tartózkodás gazdagította tanári tudásunkat, bõvítette szókincsünket és beszédkészségünket. Sok új barátra tettünk szert a tanfolyamon. Tapasztalatokat cseréltünk a különbözõ országok felsõoktatási intézményeinél folyó orosz nyelvoktatás tapasztalatairól. Az ilyen jellegû továbbképzés nem csupán azok számára igen hasznos, akik az adott idõszakban az orosz nyelvet tanítják, hanem azok számára is, akik másik nyelv tanítására képezik át magukat.

Dr.Vécsei Györgyné
egyetemi docens